ביטול כתב אישום בעבירת החזקת סמים

ביטול כתב אישום

נגד לקוח המשרד הוגש כתב אישום בגין החזקת סמים. לאחר משא ומתן שהתנהל בין עורך דין ויינשטיין לתביעה המשטרתית, הסכימה התביעה לבטל את כתב האישום נגד לקוח המשרד. יצוין, כי נגד נאשם מספר 1 – אשר לא יוצג על ידי משרדנו – המשיכה התביעה לנהל את ההליך הפלילי ולא ביטלה את המשפט נגדו.

 

החלטת בית המשפט בעניין:                                                                                כתב האישום שהוגש במקור נגד לקוח המשרד:

כתב אישום החלטה על ביטול כתב אישום