ביטול צו הטרדה מאיימת

נגד לקוח המשרד הוגשה בקשה לצו הטרדה מאיימת בטענה שהוא הטריד ואיים על חברתו לשעבר.

החברה ניגשה לבית המשפט וקיבלה צו הטרדה מאיימת באופן חד צדדי וזמני ונקבע דיון למשפט לגופו של עניין, בנוכחות בא כוחה של החברה.

במהלך הדיון טען עו"ד ויינשטיין ל ביטול צו הטרדה מאיימת שכן לא היו דברים מעולם וכי החברה פירשה את הודעותיו של הלקוח באופן מוטעה.

בסוף הדיון השתכנעו החברה ובא כוחה, כי די יהיה בהצהרה הדדית לפיה הצדדים לא יפנו האחד לשני וצו ההטרדה בוטל בו במקום.

לקריאת ההחלטה