ביטול רישום פלילי

ביטול רישום פלילי לאחר הגשת בקשה לשינוי עילת גניזה

נגד שני לקוחות המשרד הוגשה תלונה למשטרת ישראל בגין השמעת איומים ברצח.

במסגרת החקירה המשטרתית, הכחישו הלקוחות את החשדות כלפיהם וטענו כי לא היו דברים מעולם וכי התלונה הוגשה ממניע נקמני גרידא.

בתום החקירה, החליטה משטרת ישראל לגנוז את התיק נגד הלקוחות, אך ביצעה זאת בעילת "חוסר ראיות", באופן שמותיר רישום משטרתי בדבר החקירה, כך שכל שוטר (ואף שוטר תנועה) יכול לראות, כי הלקוחות נחקרו בעבר בגין עבירת איומים.

הלקוחות התלוננו בפני עו"ד גיל ויינשטיין שמשטרת ישראל הותירה להם רישום משטרתי, על אף שכאמור לא היו מעורבים בביצוע עבירה פלילית.

עו"ד ויינשטיין פנה למשטרה, צילם את חומר החקירה, למד אותו והשתכנע, כי לקוחותיו צודקים – אין להם מעורבות בהשמעת איומים. אי לכך, הגיש עו"ד ויינשטיין בקשה לשינוי עילת גניזה מ"חוסר ראיות" ל"חוסר אשמה פלילית" ומחיקת רישום פלילי.

בעקבות הבקשה, קצין החקירות בחן את חומר הראיות שוב והחליט לשנות את עילת הגניזה ל"חוסר אשמה פלילית", באופן שלא מותיר ללקוחות המשרד רישום משטרתי.

להלן החלטת משטרת ישראל לשינוי עילת הגניזה:

ביטול רישום פלילי
ביטול רישום פלילי