הגנה עצמית – גניזת תיק פלילי של לקוח המשרד

מהי הגנה עצמית?

הגנה עצמית היא טענת הגנה במשפט פלילי אותה טוען חשוד או נאשם אשר הותקף על ידי אחר ולא נותרה לו ברירה, אלא להגן על עצמו

הגנה עצמית
הגנה עצמית

באופן פיזי כלפי התוקף.

התנאים להגנה עצמית

סעיף 34י. לחוק העונשין קובע את התנאים להגנה עצמית:

"לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שהיה דרוש באופן מיידי כדי להדוף תקיפה שלא כדין שנשקפה ממנה סכנה מוחשית של פגיעה בחייו, בחירותו, בגופו או ברכושו, שלו או של זולתו; ואולם, אין אדם פועל תוך הגנה עצמית מקום שהביא בהתנהגותו הפסולה לתקיפה תוך שהוא צופה מראש את אפשרות התפתחות הדברים"

בית המשפט דן רבות בטענות הגנה אלה וקבע את התנאים המצטברים הבאים להגנה עצמית:

  1. מעשה ההתגוננות היה דרוש באופן מיידי כדי להדוף תקיפה.
  2. המעשה נעשה לצורך התגוננות – כדי להדוף תקיפה שקדמה לה.
  3. נשקפה לחשוד או לנאשם סכנה מוחשית (לרבות פגיעה ברכוש).
  4. החשוד או הנאשם לא הכניס את עצמו למצב הזה במעשה פסול מצידו.
  5. לא ניתן היה להדוף את התקיפה בדרך פוגענית פחות. כלומר, לא היתה דרך אחרת להתמודד עם המצב ולא היתה ברירה אלא להשתמש בכוח.
  6. פרופורציה – מידתיות. התקיפה צריכה להתאים לעוצמת הסכנה.

פסק הדין המוכר ביותר אשר דן בהגנה עצמית הינו פסק דין שי דרומי – מדובר בחקלאי שסבל רבות מפריצות וגניבות במשק החקלאי שלו. באחד הימים, הוא גילה פריצה ויצא עם כלי נשק אל הפורצים. שי דרומי ירה בשני פורצים, הרג אחד מהם ופצע קשה פורץ אחר. בשל מעשים אלה, הוגש נגד שי דרומי כתב אישום בגין הריגה וחבלה בכוונה מחמירה.

בית המשפט זיכה את שי דרומי בעבירות אלה בהתבסס על טענת ההגנה העצמית.

בעקבות הפרשה והסערה הציבורית בצידה, תוקן חוק העונשין כך שהגנה עצמית יכולה להתקיים גם כאשר אדם מגן על בית המגורים, בית העסק או משק חקלאי והוא נאלץ להדוף פורץ בדרך אלימה והכל בתנאי שמעשיו של ההודף נעשו בסבירות ובמידתיות.

גניזת תיק פלילי של לקוח המשרד בטענת הגנה עצמית

לקוח המשרד הותקף במקום עבודתו באמצעות קללות ואיומים ובהמשך התקרב התוקף אל הלקוח באופן מאיים. לקוח המשרד הגן על עצמו באמצעות מכת אגרוף ששילח ישירות לפניו של התוקף. לתוקף נגרמו חבלות חמורות, שיניו הקדמיות נשברו והוא אושפז בבית החולים.

התוקף פנה לתחנת המשטרה והגיש תלונה נגד הלקוח בטענה כי הוא תקף אותו באלימות וגרם לו לחבלות של ממש. התוקף לא מסר כי הוא זה אשר יזם את העימות והסתיר פרטים נוספים.

בטרם זומן לקוח המשרד לחקירת המשטרה, התייעץ הלקוח עם עורך דין פלילי גיל ויינשטיין וזה פרש בפניו את טענת ההגנה העצמית אשר מתקיימת בנסיבות אלה.

בתום חקירה ארוכה של משטרת ישראל ועל אף החבלות החמורות שנגרמו למתלונן – הודיעו תביעות משטרה כי תיק החקירה ייגנז מחוסר ראיות.

להלן החלטת תביעות משטרה בדבר גניזת התיק: 

הגנה עצמית
הגנה עצמית