אי הרשעה – עבירות איומים ו הטרדה באמצעות מתקן בזק

הלקוח פנה למשרדי לאחר שהוגש נגדו כתב אישום בגין עבירות איומים ו הטרדה באמצעות מתקן בזק.

במהלך ניהול התיק ולבקשתו של עו"ד ויינשטיין, הופנה הלקוח לשירות המבחן לצורך הכנת תסקיר אודותיו. תסקיר שירות המבחן היה חיובי ביותר והמליץ על אי הרשעת הלקוח.

בהמשך, הגיע עו"ד ויינשטיין להסדר טיעון עם התביעה במסגרתו הלקוח הודה בביצוע העבירות, אך לא הורשע בגינן והוטל עליו עונש של שירות לתועלת הציבור בלבד, וכך נפסק בפסק הדין.

לקראית פסק הדין: אי הרשעה