חנינה מהנשיא – מחיקת רישום פלילי

הלקוח ביצע עבירה פלילית לפני מספר שנים ונרשם לחובתו רישום פלילי. הרישום הפלילי הפריע ללקוח בהמשך החיים והוא אף עמד בפני פיטורין ממקום עבודתו. הלקוח פנה לעורך דין גיל ויינשטיין לצורך טיפול במחיקת הרישום הפלילי והגשת בקשה לחנינה.

נשיא המדינה, מר ראובן ריבלין, קיבל את הבקשה, חנן את הלקוח ומחק את הרישום הפלילי, בכך הלקוח המשיך לעבוד במקום עבודתו ואף התקדם לתפקיד בכיר יותר.