פסילה על תנאי בלבד בעבירת מהירות מופרזת חמורה

נגד הלקוח הוגש כתב אישום בגין עבירת מהירות כפולה מהמהירות שהופיעה בתמרור.

כמו כן, הלקוח ביצע עבירת מהירות קודמת כחודשיים טרם העבירה הנוכחית.

עו"ד ויינשטיין הגיע להסדר טיעון עם התביעה לפיו יוטל על הלקוח פסילה על תנאי (ללא פסילה בפועל) וקנס.

על אף שבית המשפט הדגיש כי מדובר בהסדר טיעון קל במיוחד, הוא אימץ את ההסדר.

 

מהירות מופרזת פסילה על תנאי