קבלת דבר במרמה – מאסר על תנאי בלבד ללקוח שהונה את ביטוח לאומי בעשרות אלפי שקלים

כתב האישום

נגד לקוח המשרד הוגש כתב אישום בגין עבירה של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, בגין כך שהונה את ביטוח לאומי בסך של עשרות אלפי שקלים.

הלקוח פנה לייצוג לאחר שנעצר בשדה התעופה עם חזרתו לישראל.

הסדר הטיעון ופסק הדין

בהליך בזק, הצליח עו"ד ויינשטיין לשחרר את הלקוח ממעצר, ביקש לקיים דיון דחוף בבית המשפט ולאחר משא ומתן עם התביעה, הוסכם כי סעיף האישום יתוקן באופן ש"הנסיבות המחמירות" יימחקו ויוטל על הלקוח עונש של מאסר על תנאי וקנס בלבד.

לעניין גובה הקנס – הצדדים לא הגיעו להסכמות ועל כן נשמעו טיעונים פתוחים, בסופם, קיבל בית המשפט את עמדתו של עו"ד ויינשטיין והטיל על הלקוח קנס כספי נמוך וסמלי על סך 4,000 ש"ח שהוא אף נמוך משמעותית מהסכום שנטען כי הוצא במרמה מביטוח לאומי.

 עבירת קבלת דבר במרמה

קבלת דבר במרמה הינה עבירה פלילית הקבועה בסעיף 415 לחוק העונשין, אשר מטילה עונש של עד שלוש שנות מאסר וכאשר מתלוות לעבירה נסיבות מחמירות, ניתן להטיל עונש של עד חמש שנות מאסר.

הנסיבות המחמירות הן קבלת סכומי כסף גבוהים במיוחד או זכויות כבדות משקל, מעורבות של מספר נאשמים בביצוע העבירה, ביצוע עבירות נוספות באותה פרשה, עבירה שבוצעה על פני תקופת זמן ארוכה ועם ריבוי מתלוננים וכו'.

כלומר, מדובר בעבירה מסוג עוון ובנסיבות מחמירות אף עבירה מסוג פשע.

במקרים בהם הנאשם מורשע בעבירה, בתי המשפט דנים לחומרה נאשמים בעבירות מסוג אלה שכן העבירות פוגעות בקניינו של הציבור או של הגוף שרומה, תוך מצג שווא. במקרים רבים מ

תלווה לעבירה גזילת כסף מאנשים תמימים אשר שמו מבטחם באדם שרימה אותם או גזילת מקרקעין, זכויות או טובות הנאה אחרות.

בחלק מהמקרים בהם עו"ד ויינשטיין טיפל, הועלו טענות הגנה כבדות משקל על כי לא מדובר במרמה ועבירה פלילית אלא במחלוקות כספיות הנובעות מסכסוך אזרחי-חוזי, כגון: הלוואות, שותפויות בעסקים וכו'.

תפקידו של הסנגור, עת לקוח שלו חשוד או נאשם בעבירה מסוג זה, הינו להאיר את עיני התביעה ובית המשפט כי מדובר בסכסוך אזרחי וכי לא הייתה ללקוח כל כוונה לרמות.

במקרים אחרים, על הסנגור להציג קשיים ראיתיים, היעדר עבר פלילי של הלקוח, שיהוי בהגשת כתב האישום, התנהלות נורמטיבית במהלך השנים וכדומה.

בכל מקרה, מוטב להיוועץ בעורך דין פלילי המכיר היטב את המטרייה וטיפל במספר רב של תיקים מסוג זה.

עו"ד ויינשטיין ייצג נאשמים וחשודים רבים בעבירות אלה וכן את מדינת ישראל בכובעו בעבר כפרקליט בפרקליטות תל אביב פלילי.