תקיפת זקן הגורמת חבלה של ממש – ביטול כתב אישום

פרטי כתב האישום שהוגש נגד לקוח המשרד

נגד לקוח המשרד, הוגש כתב אישום חמור בגין תקיפת אביו הזקן אשר גרמה לו חבלה של ממש.

כתב האישום גולל מסכת עובדות אשר החלה בוויכוח בין הלקוח לבין אביו, השמעת נאצות הדדיות ואיומים קשים ועד לשימוש באלימות חמורה אשר הובילה לגרימת חבלה של ממש – המטומות בפנים ושטפי דם. בסוף האירוע האב פונה לטיפול רפואי.

לאור חומר הראיות בתיק ובשקלול מכלול הנסיבות הידועות להגנה, הציע עו"ד גיל ויינשטיין ללקוח שלא לחתום על הסדר הטיעון שהתביעה המשטרתית הציעה, אלא לנהל את התיק בדרך של שמיעת כל הראיות/עדויות בבית המשפט, לרבות ביצוע חקירות נגדיות לעדי התביעה ולחוקרת המשטרה אשר חקרה את הלקוח בתחנת המשטרה.

במהלך שמיעת פרשת התביעה ולאור הקשיים הראייתיים שהוכחו בפני בית המשפט, כבר בשלב זה, הודיעה התביעה המשטרתית, בהסכמת הלקוח, על ביטול כתב אישום ובכך נסגר התיק לשביעות רצון הלקוח.

למיותר לציין, כי הרשעה בעבירה הייתה מובילה את הלקוח לעונש מאסר משמעותי ולעונשים נלווים נוספים.

תקיפת זקן בראי חוק העונשין

חשוב לציין, כי חוק העונשין קובע שעבירות תקיפת זקן הינן עבירות חמורות מאוד אשר בצידן עונשי מאסר ארוכים.

החוק קובע, כי מי שתקף זקן וגרם לו חבלה של ממש דינו מאסר 5 שנים ואולם, מי שתקף זקן וגרם לו חבלה חמורה דינו 7 שנים.

יובהר, כי בהתאם לחוק, זקן הינו מי שמלאו לו 65 שנים.

על אף העונש החמור בצד העבירה ופוטנציאל הנזק האפשרי, מקרי תקיפת זקנים קורים למכביר. אם זה בסכסוכים בתוך המשפחה, אם במסגרת של סכסוך שכנים ואם בריבים ברחוב או בכביש.

ייצוג על ידי עורך דין גיל ויינשטיין

ככל שהוגש נגדך כתב אישום בגין תקיפת זקן הגורמת חבלה של ממש או תקיפת זקן הגורמת חבלה חמורה, דע כי ככל ותורשע בעבירה, העונש הצפוי חמור מאוד. לכן, מומלץ מאוד ליצור קשר עם עורך דין פלילי, בעל ניסיון וידע אשר ייצג אותך באופן מקצועי, יבחן את חומר החקירה בתיק, ינסה לאתר סתירות או פרצות שיובילו להקלה בעונש ואף לזיכוי בתיק.