6 חודשי עבודות שירות בלבד לנאשם שתקף ואיים על אשתו במשך מספר שנים

נגד לקוח המשרד הוגש כתב אישום בעבירות רבות של תקיפת בת זוג (חלקן תקיפות הכוללות חבלה), איומים ופגיעה בפרטיות.

במסגרת ניהול התיק הפלילי, הגיע עו"ד ויינשטיין להסדר טיעון עם התביעה, לפיו עבירות התקיפה הכוללות חבלה נמחקו מכתב האישום וכן נמחקו פריטים נוספים. הלקוח הורשע ב – 4 עבירות תקיפת בת זוג, איומים ופגיעה בפרטיות.

הצדדים לא הגיעו להסכמה עונשית – התביעה דרשה 18 חודשי מאסר לריצוי בפועל, בעוד עו"ד ויינשטיין טען עבור הלקוח לעונש קל שיתחשב בדרך שהלקוח עשה – גירושין מהמתלוננת לאחר הגשת התלונה, מצב אישי, העדר רישום פלילי וכו', זאת ללא הפניית הלקוח לתסקיר שירות המבחן.

בית המשפט קיבל את עמדת עו"ד ויינשטיין וגזר על הלקוח 6 חודשי עבודות שירות בלבד, ללא רכיב של פיצוי או קנס.

לקריאת גזר הדין