משרד עוד צבאי גיל ויינשטיין הינו המשרד המוביל בארץ בתחום המשפט הצבאי – פלילי!

עוד צבאי

עוד צבאי

עו"ד ויינשטיין מחזיק באישור מיוחד לייצוג בבתי הדין הצבאיים (לצפיה באישור לחצו כאן) והוא בעל ניסיון רב והצלחות רבות בייצוג חיילים בעבירות עריקות והשתמטות מהצבא, עבירות סמים, עבירות בנשק, עבירות אלימות, עבירות מין ועוד.

הייצוג המוענק הינו ייצוג מקצועי וחסר פשרות, זאת על מנת להשיב את החייל למסלול חייו במהרה.    

אלה תחומי התמחות המשרד:

    • ליווי בחקירות מצ"ח וייצוג בדיונים בבתי הדין הצבאיים.
    • עבירות סמים – שימוש, החזקת סמים, סחר בסמים, גידול סמים, סירוב למתן דגימת שתן.
    • עריקות והשתמטות משירות סדיר לתקופות ארוכות וכן עריקות ממילואים לתקופה ארוכה.
    • עבירות אלימות – אלימות כלפי חייל, אלימות כלפי מפקד, התעללות, שררה כלפי פקודים, איומים.
    • עבירות בנשק – הוצאת נשק מרשות הצבא, מכירת נשק.
    • עבירות רכוש – גניבה, גניבה מחייל, הוצאת רכוש מרשות הצבא.
    • עבירות מין – אינוס, הטרדה מינית, מעשה מגונה.

לצפייה בהצלחות המשרד לחצו כאן.

כיצד בוחרים עוד צבאי

חשוב לדעת, כי כל העבירות הנדונות בבתי הדין הצבאיים הינן עבירות פליליות לכל דבר ועניין. הרשעה בביצוע עבירה פלילית בבית הדין הצבאי, עלולה להשפיע על מהלך החיים של החיילים, אם ברישום הפלילי הנשמר גם באזרחות ואם בגזירת עונשם של החיילים המורשעים לעונשי מאסר ארוכים מאחורי סורג ובריח ובסופו של דבר תשפיע כמובן גם על שאלת הישארותם בצבא.

אזרחים רבים טועים לחשוב, כי הסתבכות בעבירה פלילית בצבא הינה עניין שולי וחסר חשיבות. עמוד זה מסביר בפירוט באילו מקרים יש צורך בעזרתו של עורך דין העוסק דרך קבע בייצוג חיילים ומתמחה בדיני צבא, מה הידע הנחוץ על מנת לשמש כעורך דין צבאי ואיזה אישור חייב עוד צבאי להחזיק על מנת לייצג בבתי דין צבאיים.

ראשית, כל עוד צבאי, העוסק בייצוג חיילים בבתי הדין הצבאיים מוכרח להיות בעל ידע וניסיון רב כעורך דין פלילי. לצורך העניין, עורך דין צבאי גיל ויינשטיין, התמחה בפרקליטות הפלילית ולאחר מכן המשיך לעבוד כפרקליט בפרקליטות וייצג את המדינה בתיקים פליליים חמורים ומורכבים (עבירות סמים, עבירות אלימות, עבירות מין, עבירות רכוש ועוד). בכך, צבר עו"ד ויינשטיין ידע וניסיון רב בניהול תיקים פליליים מגוונים.

תפקידו של עורך הדין הצבאי הינו לייצג את לקוחותיו בהליך המעצר ובהליך העיקרי, להדריך את החייל כיצד להתנהג ומה לומר בחקירה, לוודא כי החייל ייפגש עם גורמים טיפוליים בכלא הצבאי אשר יש ביכולתם להביא לשינוי השיבוץ של החיילים או לפיטורי החייל מצה"ל, כגון: גחל"ת (גורמי חזרה לשירות תקין), ועדת התאמה לשירות, קב"ן (קצין בריאות נפש), קצינת ת"ש (תנאי שירות) ורופא. לגורמים אלה, קיימת האפשרות להשפיע על המשך שירותו של החייל בצה"ל ועל ההליכים בבית הדין הצבאי. 

עבירות עריקות והשתמטות

עבירת עריקות מהצבא למשך תקופה של מעל 100 ימים במצטבר, אשר נתפסת אצל רבים מהאזרחים כעבירה קלה, הינה למעשה, עבירה פלילית חמורה שהרשעה בה עלולה לגרור אחריה כתב אישום פלילי, עונשי מאסר ארוכים ורישום פלילי מלא או מופחת לפי נסיבות העניין.

בדומה לעריקות, גם השתמטות מהצבא למשך תקופה העולה על שנה וחצי, מהווה עבירה פלילית.

מכאן עולה, כי עריקות או השתמטות למשך תקופות ארוכות הינן עבירות פלילית לכל דבר ועניין אשר מצריכות ייצוג על ידי עוד צבאי שיש ביכולתו לנתח את הראיות בתיק, להתמודד עם שאלות חוקיות הגיוס, לנהל משא ומתן עם הפרקליטות הצבאית, להפנות את החייל לגורמים טיפוליים כגון קב"ן, גחל"ת וועדת התאמה ולטעון לזיכוי או להקלה בעונש.

לרבים מהחיילים שמבצעים עבירות עריקות או השתמטות ישנם קשיים משפחתיים – אישיים ניכרים אשר אינם מאפשרים להם להמשיך ולשרת בצה"ל באופן תורם ומיטבי. לחלק נכבד מהחיילים ישנם גם קשיים הסתגלותיים למערכת הצבאית שהביאו אותם לכדי ביצוע העריקות או ההשתמטות. עוד צבאי גיל ויינשטיין יידאג כי אותם חיילים יאובחנו ויטופלו וכי כל קשייהם יובאו בפני הגורמים הרלוונטיים בצה"ל.

כפועל יוצא מכך, תפקידו של עורך הדין הצבאי הינו לדאוג כי החיילים יקבלו את הטיפול המתאים, וככל והם לא מתאימים לשירות צבאי – בשל הקשיים האמורים – הם יפוטרו משירות צבאי וישוחררו מצה"ל.

רק עוד צבאי מיומן ובעל ניסיון יביא את התוצאה הטובה ביותר לחייל העריק או המשתמט!

להלן מספר דוגמאות מהצלחותיו של עו"ד צבאי גיל ויינשטיין בייצוג עריקים ומשתמטים מהצבא:

  • עריק מהצבא למשך 161 יום – נענש ב – 35 ימי מאסר. הלקוח קיבל פטור משירות צבאי.
  • עריק מהצבא למשך 227 ימים – נענש ב – 67 ימי מאסר ושיבוצו שונה לבסיס קרוב לבית לפי בקשתו.

למאמר בנוגע לעבירות עריקות והשתמטות לחצו כאן.

לפקודת מטכ"ל 31.0513 – היעדרות משירות סדיר לחצו כאן.

חקירות מצ"ח – סמיםאלימות, גניבה, עבירות בנשק, מין ועוד

בתי הדין הצבאיים – בחיפה, ביפו ובצומת קסטינה (מחנה בר-לב), עסוקים יום יום בשפיטת חיילים החשודים או נאשמים בביצוע עבירות פליליות בצבא.

טווח העבירות נע בין עבירות קלות יחסית, כגון שימוש מועט יחסית בסמים קלים, לבין עבירות חמורות במיוחד של הוצאת נשק ומכירתו מהצבא, סחר בסמים, אינוס ועוד.

ידוע, כי בתי הדין הצבאיים מחמירים באופן משמעותי מבתי המשפט האזרחיים בעונשים המוטלים על חיילים שהורשעו בביצוע עבירה פלילית.

מכאן, על מנת לתת לחייל החשוד/נאשם את ההגנה המשפטית הטובה ביותר עבורו, נדרש מעורך הדין הצבאי להיות בראש ובראשונה עורך דין פלילי המכיר היטב את החוקים הספציפיים השונים אשר עוסקים במשפט צבאי ובמשפט פלילי, להכיר היטב את פסקי הדין המהווים הלכות בנושאים הפליליים הן של בתי המשפט האזרחיים והן של בתי הדין הצבאיים, להכיר את הנפשות הפועלות בפרקליטות הצבאית ולהיות בעל יכולת גבוהה בניתוח ראיות פליליות וניהול תיקי הוכחות. כמו כן, על עורך הדין הצבאי להיות בעל ניסיון רב בניהול משא ומתן עם הפרקליטות וניהול מלא של תיק פלילי, החל משלב החשדות ועד לסיומו בבתי הדין הצבאיים.

כמובן ולא פחות חשוב, עורך הדין הצבאי חייב להיות קשוב ללקוחותיו, בעל ניסיון, סבלני, אחראי ורציני.

להלן מספר דוגמאות מהצלחותיו של עוד צבאי ויינשטיין בייצוג חיילים שנאשמו בעבירות סמים, תקיפה ומין:

למאמר בנושא עבירות סמים לחצו כאן.

לפקודת מטכ"ל 33.0111 בנושא פתיחת חקירת מצ"ח בגין חשד לשימוש בסמים לחצו כאן.

עבירות משמעת בצבא

הליך משמעתי בצבא הינו משפט שנערך לחייל ע"י קצין שיפוט בכיר (קש"ב) בגין ביצוע עבירה משמעתית (ולא עבירה פלילית) ועל כן לא גוררת רישום פלילי. בדרך כלל, ההליך יחל בעקבות תלונה שהוגשה נגד החייל על ידי מפקדו או על ידי מפקד אחר. במרבית המקרים, מפקדו של החייל שופט בעצמו את החייל.

על אף שבהליך זה קיימת בעייתיות מובנית וניגוד עניינים ברור, שכן החייל נשפט על ידי מפקדו אשר לעיתים רבות מוטה נגדו ולכן קשה לומר כי הוא גורם אובייקטיבי – צה"ל לא מאפשר לחייליו להיות מיוצגים ע"י עוד צבאי בהליכים משמעתיים אלה, בניגוד לזכות הקיימת בהליכים פליליים המתנהלים בבית הדין הצבאי.

פגיעה נוספת בזכויות החיילים היא שבמקרים מסוימים שנתקלתי בהם, לא נתנו לחיילים הזדמנות אמיתית להציג את טענותיהם או להציג ראיות התומכות בגרסאותיהם. חשוב להזכיר גם שהחיילים לא מעורים בזכויות המגיעות להם ומתקשים באופן הצגת הדברים – גורמים שפוגעים בהגנתם.

על כן, המלצתי לחיילים העומדים בפני קש"ב בדין משמעתי הינה להופיע למשפט בביטחון ובאסרטיביות ולציין את כל טענות ההגנה והראיות התומכות בטענות אלה. באם יש לכם חשש, כי לא צפוי להתנהל משפט צדק בפני אותו קש"ב שאתם צפויים להישפט מולו, עומדת לכם הזכות לבקש להישפט על ידי מפקדו של הקש"ב או להישפט בפני בית הדין הצבאי.

ככל והנכם סבורים כי נעשה לכם עוול בדין המשמעתי, דעו כי אתם זכאים לערער על פסק הדין למדור דין משמעתי.

למידע נוסף בנוגע לזכויות חיילים בדין משמעתי הנכם מוזמנים להיכנס לקישור הבא: מדור דין משמעתי בצבא.

ככל שהסתבכתם בעבירה פלילית בצבא צרו עמי קשר באופן מיידי, ככל האפשר עוד בטרם תחילת החקירה הפלילית.

עו"ד ויינשטיין מייצג בכל רחבי הארץ: בית הדין הצבאי צפון וחיל הים (ממוקם ברחוב הדר 8 חיפה), בית הדין הצבאי מרכז וחיל האוויר (ממוקם בתל אביב – יפו, רחוב שבטי ישראל 78 יפו, בית הדין הצבאי דרום (ממוקם במחנה בר-לב סמוך לצומת קסטינה וקרית מלאכי).