ביטול פסילה מנהלית

הוראה על פסילה מנהלית ואיסור שימוש ברכב על ידי קצין משטרהביטול פסילה מנהלית

סעיף 47 לפקודת התעבורה מקנה לשוטר, אשר יש לו יסוד סביר להניח, כי נהג עבר עבירה תעבורתית לנגד עיניו, סמכות ליטול את רישיון הנהיגה של הנהג או לדרוש ממנו להילוות אל קצין המשטרה.

הסעיף מקנה לקצין המשטרה, אשר יש לו יסוד סביר להניח, כי יוגש נגד הנהג כתב אישום, סמכות לפסול את הנהג מלהחזיק ברישיון נהיגה (פסילה מנהלית) לתקופות שונות בהתאם לחומרת העבירה.

הקצין ישקול מחד את חומרת העבירה ומנגד את ותק הנהיגה של הנהג, עבירות קודמות ונחיצות הרכב.

יודגש, כי הפסילה תבוצע עוד טרם הוגש כתב האישום והחלו ההליכים המשפטיים נגד הנהג.

כך למשל, הקצין רשאי לפסול את רישיון הנהיגה למשך 30 ימים בגין כל עבירה המפורטת בתוספת הרביעית – נהיגה בשכרות, נהיגה תחת השפעת אלכוהול/סמים, נהיגה במהירות מופרזת ועוד.

לקצין סמכות לפסול את רישיון הנהיגה למשך 60 ימים בגין עבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נחבל אדם או נגרם נזק לרכוש.

לקצין סמכות לפסול את רישיון הנהיגה למשך 90 ימים בגין עבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נהרג אדם.

חשוב לדעת, כי לקצין סמכות לפסול את הנהג פסילה מנהלית גם אם הנהג לא התייצב בפני קצין המשטרה.

כמו כן, בנוסף לפסילת הרישיון של הנהג, בסמכותו של קצין המשטרה להורות על איסור השימוש ברכב באופן מנהלי, זאת בהתאם לסעיף 57א לפקודת התעבורה.

הגשת בקשה לבית המשפט לביטול פסילה מנהלית

נהג, אשר סבור כי קצין המשטרה טעה כשהורה על פסילת רישיון הנהיגה שלו, זכאי להגיש לבית המשפט בקשה ל ביטול פסילה מנהלית.

בית המשפט אשר ידון בבקשה רשאי לבטל את החלטת הקצין אם הוא שוכנע כי ביטול הפסילה לא יפגע בבטחון הציבור.

בבקשה לבטל את הפסילה המנהלית יכול הנהג להעלות בפני בית המשפט טענות בדבר קשיים ראיתיים ולטעון כי לא קיים יסוד סביר להניח כי יוגש כתב אישום, כן, יכול הנהג לטעון בדבר היעדר מסוכנות ופגיעה בעיסוקו או בשגרת חייו כתוצאה מהפסילה המנהלית.

ראשית, ייבחן בית המשפט האם קיימות ראיות לכאורה המצביעות על אשמתו של הנהג בביצוע העבירה. בית המשפט ייעשה כן לאחר שהתביעה המשטרתית תעביר לידיו את כל חומר החקירה וכן סנגורו של הנהג יקבל העתק של כל החומר ויוכל גם הוא לבחון אותו. רק לאחר שבית המשפט ייקבע כי קיימות ראיות לכאורה, ימשיך ויבחן בית המשפט האם יש בהמשך נהיגתו של הנהג כדי לסכן את שלום הציבור.

ככל ואחת השאלות תענה בשלילה, יחליט בית המשפט אם להשיב את רישיון הנהיגה לנהג בתנאים או ללא תנאים וכן הוא רשאי לקבוע תקופה קצרה לפסילה המנהלית מזו שקבע קצין המשטרה.

הגשת בקשה לבית המשפט לביטול איסור השימוש ברכב

באופן דומה לבקשה ל ביטול פסילה מנהלית, נהג, אשר סבור כי קצין המשטרה טעה כשהורה על איסור השימוש ברכב, רשאי להגיש לבית המשפט בקשה לביטול החלטת קצין המשטרה.

בית המשפט יבטל את איסור השימוש ברכב אם נוכח כי התקיים אחד מאלה:

  1. הרכב נלקח מבעליו ללא ידיעתו והסכמתו.
  2. מי שנהג ברכב פעל בניגוד להוראותיו של בעל הרכב, ובעל הרכב עשה כל שביכולתו כדי למנוע את העבירה.

כמו כן, בית המשפט רשאי לבטל את האיסור השימוש ברכב או לקצר את התקופה אם התקיימו נסיבות אחרות ולעניין זה רשאי להביא בחשבון את הזיקה בין בעל הרכב למי שנהג בו.

סוף דבר

קציני המשטרה נוהגים לפסול פסילה מנהלית את רישיון הנהיגה של נהגים אשר קיים יסוד סביר כי יוגש נגדם כתב אישום בגין ביצוע עבירה תעבורתית חמורה. יחד עם פסילת הרישיון, נוהגים קציני המשטרה להורות על איסור השימוש ברכב.

במקרים רבים, האצבע של קציני המשטרה קלה על ההדק כשהם מורים על פסילה מנהלית ואיסור השימוש ברכב והם לא שוקלים את כל השיקולים הרלוונטיים לעניין.

במספר לא מבוטל של בקשות ל ביטול פסילה מנהלית ואיסור השימוש ברכב, הורה בית המשפט על ביטול החלטת קצין המשטרה או שינויה.

אשר על כן, במידה ואתם חשודים בביצוע עבירה תעבורתית והוטלה עליכם פסילה מנהלית, מומלץ להיוועץ עם עורך דין לענייני תעבורה בהקדם על מנת לשקול הגשת בקשה ל ביטול פסילה מנהלית ואיסור השימוש ברכב.

עו"ד גיל ויינשטיין מנוסה מאוד בהגשת בקשות ל ביטול פסילה מנהלית, ביטול איסור השימוש ברכב וניהול תיקים תעבורתיים חמורים.