בית המשפט לנוער – ייצוג קטינים

סדרי הדין בבית המשפט לנוער

משרד עורך דין גיל ויינשטיין מתמחה בייצוג קטינים החשודים בביצוע עבירה פלילית והם עומדים למשפט בפני בית המשפט לנוער.

בית המשפט לנוער
בית המשפט לנוער

קטין הינו מי שטרם מלאו לו 18 שנים, כאשר חשוב לדעת כי גבול האחריות הפלילית הינו 12 שנים. כלומר, רק מגיל זה ניתן לעמוד למשפט בגין ביצוע עבירה פלילית.

סדרי הדין בבית המשפט לנוער שונים מסדרי הדין בבית המשפט הדן בבגירים, כאשר לנגד עיניו של בית המשפט לנוער עומד האינטרס לשקם את הקטין, לטפל בו ולשלבו בחברה מבלי שיחזור על מעשיו.

כך למשל, הדיונים מתקיימים בדלתיים סגורות, חלים חוקים שונים בכל הנוגע לחקירת קטינים, לנוכחות הוריהם בחקירה, לחקירתם בשעת לילה ובאופן כללי לזכויות שניתנות להם ולהליכי המעצר.

על פי חוק הנוער, קטין יוחזק במעצר בנפרד מבגירים, יוגש נגדו כתב אישום לבית המשפט לנוער עד שנה מיום ביצוע העבירה ולאחר מועד זה נדרש אישור היועץ המשפטי לממשלה על מנת שניתן יהיה להגיש כתב אישום.

השינוי המשמעותי ביותר הינו שלאחר שמיעת הראיות בתיק או הצגת הסדר טיעון, בית המשפט לא מרשיע את הקטין אלא קובע כי הקטין זכאי או שהוא ביצע את העבירה ומפנה את עניינו לשירות המבחן על מנת שיכין תסקיר אודות הקטין. בית המשפט ירשיע את הקטין בעבירה רק כאשר הוא ישוכנע שאין מקום להטיל על הקטין דרכי טיפול או שהקטין מסרב לטיפול.

העונשים בבית המשפט לנוער

לפיכך, העונשים הניתנים בבית המשפט לנוער, לעתים גם בעבירות חמורות, הם עונשים הכוללים דרכי טיפול, כגון: פקוח של קצין מבחן, קבלת התחייבות שלא לחזור על ביצוע עבירה, שהייה של הקטין במעון יומי, חיוב בתשלום קנס או פיצוי לנפגע העבירה, שירות לתועלת הציבור.

רק כאשר העבירה חמורה במיוחד וכתוצאה מהמעשה נפגע אדם באופן משמעותי, מטיל בית המשפט לנוער עונשי מאסר לריצוי בפועל וזאת בתנאי שביום מתן גזר הדין הקטין היה מעל גיל 14. כמו כן, כחלק מגזר הדין, רשאי בית המשפט לנוער להורות כי הקטין יוחזק במעון נעול.

 

משרד עורך דין גיל ויינשטיין מתמחה בייצוג קטינים החשודים בביצוע עבירות פליליות ולנגד עיניו עומדת המטרה להביא לשיקום הקטין והחזרתו למסלול חיים נורמטיבי בהקדם האפשרי.

 

לקבלת מידע מאת הנהלת בתי המשפט לחצו כאן