הפרעה לשוטר בעת מילוי תפקידו

אחת מהעבירות הנפוצות ביותר היא עבירת ההפרעה לשוטר בעת מילוי תפקידו, שכן כמעט כל חיכוך בין אדם לשוטר עלול להוביל לחשד לביצוע עבירה זו ואף היו מקרים ששוטרים ניצלו את כוחם וידיעתם המשפטית והגישו תלונות שווא נגד אזרחים שלא נשמעו להוראות או שהתנהגות האזרחים לא מצאה חן בעיני השוטרים.

לשון הסעיף דורשת יסוד נפשי של כוונה. משמע, האדם שביצע את העבירה היה מודע לטיב המעשה, לקיום הנסיבות ולאפשרות הגרימה לתוצאות המעשה:

"העושה מעשה בכוונה להפריע לשוטר כשהוא ממלא תפקידו כחוק או להכשילו בכך, או להפריע לאדם אחר או להכשילו מלעזור לשוטר, דינו – מאסר עד שלוש שנים ולא פחות משבועיים ימים."

בתוך כך, בפסיקה הוכרו דוגמאות של מקרים המהווים הפרעה לשוטר בעת מילוי תפקידו באירועים של בריחה משוטרים, הפרעה למעצר של אדם אחר, הפרעה לעיכוב לתחנת המשטרה לאדם אחר, הפרעה לטיפול משטרתי, מסירת שם כוזב לשוטרים, סירוב להתלוות לשוטר לתחנה ועוד.

עבירה חמורה יותר, אשר בגינה מוטלים עונשים כבדים יותר היא הפרעה לשוטר בנסיבות מיוחדות. למשל:

חוק העונשין קובע כי בנסיבות בהן אדם מיידה אבן או זורק לכיוון שוטר חפץ אחר במטרה להפריע לשוטר למלא את תפקידו, מדובר בביצוע עבירה של הפרעה לשוטר בנסיבות מחמירות ועל כן החוק קובע עונש גבוהה יותר במידה והאזרח יורשע בעבירה.

זו לשון הסעיף לעבירת הפרעה לשוטר בנסיבות מחמירות:

"המיידה או יורה אבן או חפץ אחר לעבר שוטר או לעבר כלי רכב משטרתי, במטרה להפריע לשוטר כשהוא ממלא את תפקידו כחוק או להכשילו בכך, דינו – מאסר חמש שנים".

כאמור, מדובר בעבירות פליליות חמורות, בפרט עבירת ההפרעה לשוטר בנסיבות מחמירות, על כן, ככל והוגש נגדכם כתב אישום בגין עבירות אלו, מומלץ להיוועץ עם עורך דין המתמחה במשפט הפלילי.