ועדת התאמה לשירות

מהי ועדת התאמה לשירות? מה ממליצים בוועדה? אילו חיילים יובאו בפני וועדת התאמה לשירות?

כל התשובות לשאלות אלה במאמר הבא מאת עו"ד גיל ויינשטיין?
 

מהי ועדת התאמה לשירות ומה ממליצים בה

תפקידה של ועדת התאמה לשירות הינה להמליץ על המשך דרכו של חייל בשירות צבאי. באפשרות הועדה להמליץ על אחת מהאפשרויות הבאות:

1) המשך שירות.

2) שינוי שיבוץ.

2) פטור משירות צבאי.

חייל אשר הובא בפני ועדת התאמה לשירות והומלץ לגביו על פיטורים משירות צבאי – המלצת הוועדה תובא בפני מפקד מיט"ב אשר לו הסמכות להחליט האם לפטור את החייל משירות צבאי, ואם לאו.

במידה והוועדה ממליצה על שחרור חייל משירות, הוועדה תדון באותו מעמד גם באפשרות שלילת זכאות החייל להטבות (מענק ופיקדון) בהתאם לחוק קליטת חיילים משוחררים.

מומלץ, כי חיילים אשר מוזמנים לוועדת התאמה יתייצבו אליה בליווי עורך דין צבאי, אשר יש לו ניסיון רב בהופעה בפני וועדות אלה וכן, להביא לעיון הוועדה כל מסמך משפטי או אישי אשר יכול להיות רלוונטי לוועדה. למשל: פרוטוקולים או החלטות מההליך המשפטי שהתנהל, אישורים על מצב כלכלי של החייל או של משפחתו, חוות דעת מפקדים, חוות דעת שירותי הרווחה, מסמכים רפואיים ועוד.

אילו חיילים יובאו בפני ועדת התאמה לשירות

וועדת התאמה לשירות מיועדת לחיילים אשר יש להם עבר משמעתי או פלילי שצברו במהלך השירות הצבאי וניכר כי הקשיים ההתנהגותיים שלהם לא יאפשרו להם להמשיך ולשרת בצה"ל.

בלא מעט מקרים, החיילים עצמם מבקשים לעלות לוועדת התאמה לשירות לאחר שהבינו כי המערכת הצבאית אינה מתאימה להם ובמידה ולא ישוחררו מהצבא, הם ימשיכו להסתבך בעוד ועוד עבירות. בקשתם אינה מספיקה ויש צורך כי מפקדם הישיר ימליץ על הבאה לוועדה או ששופט בבית הדין הצבאי יקבל את בקשתם.

במקרים אחרים, מפקדי החיילים ממליצים ביוזמתם על הבאת החיילים לוועדת התאמה לשירות לאחר שהרימו ידיים מהתנהגות החיילים.

כאמור, הפניה לוועדת התאמה לשירות ניתן לקבל גם על ידי שופט בבית הדין הצבאי, בדרך כלל לאחר ביצוע עבירת עריקות ארוכה מהצבא ו/או על ידי קב"ן היחידה או בסיס הכליאה, זאת על סמך הקשיים ההתנהגותיים של החייל ואבחונו על ידי הקב"ן.

ועדת סמים

ועדת סמים מיועדת לחיילים אשר הורשעו בעבירות סמים בצבא, בדרך כלל בעבירות של שימוש בסמים או החזקת סמים.

כאשר מדובר בעבירות סמים חמורות יותר כגון: סחר בסמים או גידול בסמים, בדרך כלל ועדות אלה מתנהלות ללא נוכחות החיילים.

 

ועדת התאמה מסוג ר"מ 3ב 

מדובר בוועדה המיועדת לחיילים אשר נעצרו או נשפטו בהליך פלילי באזרחות. 

ככל שהחייל אשר זומן לוועדה מעוניין להישאר בשירות הצבאי, מומלץ כי יתייצב לוועדה בליווי עורך דין צבאי וכן יחשוף בפניו את כל ההליכים המשפטיים אשר התנהלו נגדו בהליך האזרחי, לרבות פרוטוקולים והחלטות בית המשפט.

החלטת מפקד מיט"ב

לאחר שחייל הובא בפני ועדת התאמה לשירות והומלץ על פטור משירות צבאי בגין "אי התאמה – התנהגות רעה וחמורה", רק למפקד מיט"ב יש סמכות להחליט האם לאמץ את ההחלטה ואם לאו. במידה ומפקד מיט"ב יאמץ את ההחלטה – החייל יפוטר משירות, בדרך כלל תוך שלילת זכויותיו כחייל משוחרר.

במידה ומפקד מיט"ב לא יקבל את ההמלצה לפטור את החייל משירות – החייל ימשיך בשירות צבאי.

חשוב לדעת, כי לאור ריבוי החיילים שפוטרו מצה"ל בוועדות התאמה לשירות, מפקדי צה"ל קיבלו הנחיה להשתמש בוועדות התאמה לשירות כמוצא אחרון ולהעדיף למצות עם החיילים שינויים בתפקיד או שינויים בשיבוץ, זאת מתוך מטרה לנסות ולהשאירם בשירות צבאי