זכויות נפגע עבירה וייצוגו בהליך הפלילי

ייצוג נפגע עבירה

במאמר זה אתייחס לזכויותיו של נפגע עבירה, מה ניתן לעשות כאשר לטענת נפגע העבירה זכויותיו לא נשמרות על ידי התביעה ומה ניתן לעשות כאשר התלונה שהוגשה נגנזה.

ישנם 3 צדדים לעולם המשפט הפלילי:

הקורבן.

החשוד/נאשם – האדם אשר פגע בקורבן.

מדינת ישראל – הסמכות המחליטה האם להגיש כתב אישום נגד החשוד/נאשם ולנהל נגדו את ההליכים או לגנוז את התיק.

לעיתים רבות, קיימות מחלוקות בין הקורבן למדינה על אופן ניהול ההליך הפלילי.

כך למשל, לא כל תלונה במשטרה תבשיל לכדי הגשת כתב אישום נגד החשוד, אם זה בשל החלטת התביעה לגנוז את התיק מחוסר אשמה, אם בשל החלטה על גניזת התיק מחוסר ראיות ואם בשל החלטה על גניזת התיק מחוסר עניין לציבור.

ייתכנו מקרים אחרים בהם המשטרה לא מאתרת את העבריין או שהעבריין נפטר.

 

מעורבות עורך דין בהגנה על זכויות נפגע העבירה

במצב דברים בו המדינה מחליטה על גניזת תלונתו של קורבן העבירה, סעיף 64 לחוק סדר הדין הפלילי מאפשר להגיש ערר על גניזת התיק. חשוב לדעת, כי החוק קובע שניתן להגיש את הערר תוך 30 ימים לאחר שנמסרה למתלונן הודעה על גניזת התיק.

על מנת להשיג את התוצאה הטובה ביותר, מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה במשפט פלילי בכדי שיצלם את חומר החקירה, יינתח אותו וינסח ערר מקצועי תוך התייחסות לחומר הראיות.

 

חוק זכויות נפגעי עבירה

לנפגע עבירה קיימות זכויות על פי חוק זכויות נפגעי עבירה, תשס"א-2001.

מטרת החוק לקבוע את זכויות נפגע העבירה, להגן על כבודו כאדם ולהגן על פרטיותו. משכך,  במהלך ההליך הפלילי, זכאי נפגע העבירה ליתן דעתו להליכים רבים המתנהלים בעניינו.

אלה מקצת הזכויות המוכרות בחוק:

  • לקבל הגנה מפני החשוד, הנאשם או שלוחיו.
  • בעבירת מין או עבירת אלימות חמורה – לפקח שפרטיו האישיים לא יימסרו לנאשם או לסנגורו.
  • זכות לקבל מידע על ההליך הפלילי ועל השלב בו מצוי ההליך.
  • זכות לעיין בכתב האישום שהוגש נגד הנאשם או לעיין בהסדר לסגירת התיק. נפגע עבירת מין או אלימות חמורה אף זכאי להביע את עמדתו לפני התובע על האפשרות שהתביעה תגיע להסדר הטיעון המתגבש עם הנאשם.
  • זכות לקבל מידע על מאסרו של הנאשם או החזקתו במשמורת אחרת.
  • נפגע עבירת מין או אלימות זכאי שלא להיחקר על עברו המיני.
  • נפגע עבירת מין או אלימות זכאי שיתלווה אליו לחקירה אדם קרוב.
  • נפגע עבירת מין זכאי לבחור את מין החוקר.
  • נפגע עבירת מין או אלימות חמורה זכאי להביע את עמדתו לעניין בקשת הנאשם לעיכוב הליכים.

ניהול הליך אזרחי נגד העבריין

במקרים מסוימים נפגע העבירה יכול לנהל הליכים אזרחיים נגד העבריין. 

מדובר בתביעות נזיקין בגין הנזק אשר העבריין גרם בהתנהגותו או בתביעות אזרחיות לפיצוי כספי. תביעות אלה מכונות תביעה נגררת מכיוון שהן נגררות להליך הפלילי ולתוצאותיו. תביעות מסוג אלה יש להגיש לבית המשפט אשר הוציא תחת ידיו את פסק הדין, בתוך 90 ימים מהיום שפסק הדין הפלילי הפך לחלוט.

הנה כי כן, ככל שהגשתם תלונה במשטרה אך תלונתכם לא טופלה באופן משביע רצון ו/או נתקלתם באטימות של מערכת החוק, ישנן פעולות שאתם יכולים לעשות על מנת לשפר את מצבכם ולעמוד על זכויותיכם.

הנכם מוזמנים לפנות עוד היום לעו"ד גיל ויינשטיין אשר ידאג למיצוי זכויותיכם!