זכויות נפגע עבירה וייצוגו בהליך הפלילי

ייצוג נפגע עבירה

במאמר זה אתייחס לזכויותיו של נפגע עבירה, מה ניתן לעשות כאשר לדעת נפגע העבירה זכויותיו לא נשמרות על ידי התביעה ומה ניתן לעשות כאשר התלונה שהוגשה נגנזה.

זכויות נפגע עבירה
זכויות נפגע עבירה

ישנם 3 צדדים לעולם המשפט הפלילי:

הקורבן – נפגע העבירה.

החשוד/נאשם – האדם אשר פגע בקורבן.

מדינת ישראל – מחליטה האם להגיש כתב אישום נגד החשוד/נאשם ולנהל נגדו את ההליכים או לגנוז את התיק.

לעיתים רבות, קיימות מחלוקות בין הקורבן למדינה על אופן ניהול ההליך הפלילי.

כך למשל, לא כל תלונה במשטרה תגיע לכדי הגשת כתב אישום נגד החשוד, אם זה בשל החלטת התביעה לגנוז את התיק מחוסר אשמה, אם בשל החלטה על גניזת התיק מחוסר ראיות ואם בשל החלטה על גניזת התיק מחוסר עניין לציבור.

 

מעורבות עורך דין בהגנה על זכויות נפגע העבירה

במצב דברים בו המדינה מחליטה על גניזת תלונתו של קורבן העבירה, מאפשר סעיף 64 לחוק סדר הדין הפלילי להגיש ערר על גניזת התיק. חשוב לדעת, כי החוק קובע שניתן להגיש את הערר תוך 30 ימים לאחר שנמסרה למתלונן הודעה על גניזת התיק.

על מנת להשיג את התוצאה הטובה ביותר, מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה במשפט פלילי בכדי שיצלם את חומר החקירה, יינתח אותו וינסח ערר מקצועי תוך התייחסות לחומר הראיות.

 

חוק זכויות נפגעי עבירה

לנפגע עבירה, אשר התביעה החליטה להגיש כתב אישום נגד הפוגע ולנהל נגדו הליך משפטי קיימות זכויות על פי חוק נפגעי עבירה.

מטרת החוק לקבוע את זכויות נפגע העבירה, להגן על כבודו כאדם ולהגן על פרטיותו. משכך,  במהלך ההליך הפלילי, זכאי נפגע העבירה ליתן דעתו להליכים רבים המתנהלים בעניינו. אלה מקצת זכויותיו של נפגע העבירה:

  • לקבל הגנה מפני החשוד, הנאשם או שלוחיו.
  • בעבירת מין או עבירת אלימות חמורה – לפקח שפרטיו האישיים לא יימסרו לנאשם או לסנגורו.
  • נפגע העבירה זכאי לקבל מידע על ההליך הפלילי ועל השלב בו מצוי ההליך.
  • נפגע עבירה זכאי לעיין בכתב האישום שהוגש נגד הנאשם או לעיין בהסדר לסגירת התיק. נפגע עבירת מין או אלימות חמורה אף זכאי להביע את עמדתו לפני התובע על האפשרות שהתביעה תגיע להסדר הטיעון המתגבש עם הנאשם.
  • נפגע העבירה זכאי לקבל מידע על מאסרו של הנאשם או החזקתו במשמורת אחרת.
  • נפגע עבירת מין או אלימות זכאי שלא להיחקר על עברו המיני.
  • נפגע עבירת מין או אלימות זכאי שיתלווה אליו לחקירה אדם קרוב.
  • נפגע עבירת מין זכאי לבחור את מין החוקר.
  • נפגע עבירת מין או אלימות חמורה זכאי להביע את עמדתו לעניין בקשת הנאשם לעיכוב הליכים.

הנה כי כן, ככל שהגשתם תלונה במשטרה אך תלונתכם לא טופלה באופן משביע רצון או נתקלתם באטימות של מערכת החוק, ישנן פעולות שאתם יכולים לעשות על מנת לשפר את מצבכם ולעמוד על זכויותיכם.

הנכם מוזמנים לפנות עוד היום לעו”ד גיל ויינשטיין אשר ידאג למיצוי זכויותיכם!