חנינה מתשלום קנסות בשל משבר הקורונה

משבר הקורונה פגע ופוגע כלכלית כמעט בכל אחד ואחת מתושבי המדינה. יש מי שהפסיד את עבודתו ויש מי שהכנסתו מעסק נפגעה.

בשל כך ומתוך התחשבות במצבם הכלכלי הקשה של תושבי ישראל, פרסם נשיא המדינה, מר רובי ריבלין, מתווה חדש ל חנינה מתשלום קנסות בשל משבר הקורונה.

המתווה מתייחס לתושבי ישראל אשר הוטלו עליהם קנסות במסגרת הליך משפטי ואשר נקלעו למצב כלכלי קשה בעקבות משבר הקורונה, באופן שאינו מאפשר להם לשלם את הקנס שהוטל.

על מבקש החנינה לעמוד בתנאים הבאים:

  1. מדובר בקנסות שהוטלו במסגרת הליך פלילי, משפט תעבורתי או הליך מנהלי. יודגש כי המתווה אינו חל על קנסות שהוטלו במסגרת ההתמודדות עם התפשטות הקורונה כגון אי חבישת מסכה, הפרת סגר וכו'.
  2. מבקש החנינה לא הורשע בעבירה פלילית, לרבות אי הרשעה, במהלך חמש השנים האחרונות.
  3. מבקש החנינה פנה בניסיון להסדיר את חובו במהלך השנתיים האחרונות, כגון: פניה למרכז לגביית קנסות.
  4. נגד המבקש לא עומדת חובת תשלום בגין פיצוי לנפגע עבירה.

מחלקת החנינות תעמוד על עומק המצב הכלכלי הקשה אליו נקלע מבקש החנינה בעקבות משבר הקורונה; חומרת העבירה בה מבקש החנינה הורשע ונסיבותיה; גובה הקנס; מספר הקנסות; מאמצים שהמבקש ביצע לתשלום הקנסות; יכולת התשלום ועוד.

לפיכך, על מבקש החנינה להמציא מסמכים מאמתים אשר יבהירו את מצבו הכלכלי, להמציא את פסק הדין לפיו הוא הורשע, להמציא מסמכים אשר יעידו על ניסיונותיו להסדיר את הקנס ועוד. כמו כן, ככל ולמבקש נסיבות מיוחדות נוספות כגון מצב בריאותי קשה או נסיבות אישיות קשות אחרות – מומלץ להגיש אותן במסגרת הבקשה.

נכון לעכשיו, מתווה ה חנינה מתשלום קנסות בשל משבר הקורונה יחול עד ליום 1 באפריל 2021 ולכן יש להזדרז עם הגשת הבקשות.

יודגש, כי מתווה זה אינו גורע מהאפשרות להגיש חנינה מנשיא המדינה, במסגרת סמכויות החנינה המוקנות לנשיא המדינה.

ניתן להסתייע בשירותיו של עורך דין לצורך הגשת הבקשות. לסיוע בעניין, ניתן לפנות לעורך דין פלילי גיל ויינשטיין.