כתב אישום – כל מה שצריך לדעת

לעיתים, אמירה מסוימת, הסתבכות מינורית או וויכוח מיותר עלול להוביל להגשת תלונה ולפתיחת חקירה פלילית בעבירות של איומים, תקיפה, העלבת עובד ציבור ועוד. אותם אזרחים, שחלקם הנכבד הינם אנשים נורמטיביים ונעדרי עבר פלילי, סבורים, שבסיום החקירה תיגמר הפרשה עם המשטרה. אולם, כעבור מספר חודשים הם מופתעים לגלות בתיבת הדואר שלהם מכתב מהנהלת בתי המשפט ובו כתב אישום והזמנה לדיון בבית המשפט.

מאמר זה מובא על מנת להבהיר את המשמעות של הגשת כתב אישום, כיצד ניתן להתמודד עימו ומהו ההליך שנפתח נגד הנאשם.

שימוע בטרם הגשת כתב אישום

בכל הנוגע לעבירות פשע (עבירות שהעונש הקבוע בצידן בחוק עולה על 3 שנות מאסר), מחויבות רשויות התביעה, עוד בטרם הגשת כתב האישום, למסור לחשוד הודעה על העברת תיק החקירה לרשויות התביעה ולאפשר לו לשלוח בקשה בה הוא יפרט מדוע יש להימנע מהגשת כתב אישום נגדו. הליך זה נקרא שימוע וסעיף 60א. (א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982 מעגן את ההוראה.

ככל ומי מהחשודים קיבל מכתב שכזה מרשויות התביעה, מומלץ לפנות באופן מיידי להיוועצות עם עורך דין המתמחה בדין הפלילי על מנת שייצגו בהליך השימוע.

מהם הפרטים המצוינים בכתב אישום

משמעות כתב אישום הינה כי מדינת ישראל החליטה לפתוח בהליך פלילי בבית המשפט נגד מי שנחקר בחשד לביצוע העבירה וכתב האישום מופנה אליו. סעיף 85 לחוק קובע כי אלה הפרטים שיופיעו בכתב האישום:

  • (1) שם בית המשפט אליו מוגש כתב האישום – המדובר בבית המשפט שרשות התביעה סבורה כי יש לו את הסמכות העניינית והמקומית לדון בכתב האישום.
  • (2) ציון מדינת ישראל כמאשימה – רשות התביעה שמגישה כתבי אישום הינה רשות מתוך רשויות המדינה. על כן, מדינת ישראל היא המאשימה את החשוד בביצוע העבירות והיא זו שתנהל נגדו את ההליך. בחלק זה תציין המאשימה את פרטיה ליצירת קשר, באיזה שלוחה מדובר, מספר טלפון ומספר פקס.
  • (3) שם הנאשם ומענו – ב כתב אישום יצוין שמו המלא של הנאשם, תעודת הזהות שלו, תאריך הלידה וכתובת מדויקת.
  • (4) תיאור העובדות המהוות את העבירה, בציון המקום והזמן במידה שאפשר לבררם – המאשימה תציין את השתלשלות האירועים העולים מתוך תיק החקירה ועל בסיסם היא החליטה להגיש כתב אישום.
  • (5) ציון הוראות החיקוק שלפיו מואשם הנאשם – המדובר בעבירות הספציפיות בהן החליטה רשות התביעה להאשים את הנאשם.
  • (6) שמות עדי התביעה – ב כתב אישום יצוינו שמות העדים אשר התביעה סבורה שיש בדבריהם כדי להוכיח את אשמתו של הנאשם.

בדרך כלל, אל כתב האישום יתלוו שתי הודעות:

  • הודעה הממוענת לבית המשפט לפיה קיימת אפשרות שהמאשימה תעתור למאסר בפועל ככל והנאשם יורשע.
  • הודעה הממוענת לנאשם לפיה הנאשם יכול לפנות למשרדי הסנגוריה הציבורית ולבדוק זכאותו לייצוג על ידי סנגור ציבורי.

יצוין, כי הודעות אלה נרשמות כמעט באופן אוטומטי בכתב האישום ולכן אין להסיק מהן דבר.

אל כתב האישום תתלווה הזמנה לנאשם ובו יפורט המועד בו על הנאשם להתייצב לדיון בפני שופט, זהות השופט היושב בדין, כתובת בית המשפט והשעה שהדיון צפוי להתחיל.

בדף ההסבר שיצורף להזמנה יובהר לנאשם כי הוא זכאי להיות מיוצג על ידי סנגור פרטי וכי אם ידו של הנאשם אינה משגת לשכור סנגור פרטי, ניתן לפנות למשרדי הסנגוריה הציבורית על מנת שזו תבחן את זכאותו לייצוג על ידי סנגור ציבורי. כמו כן, יצוין בדף ההסבר, כי הנאשם רשאי לעיין בחומר החקירה שנמצא בתיק.

ייצוג נאשם בהליך פלילי

ההתמודדות הטובה ביותר עם הליך פלילי הינה באמצעות ייצוג מקצועי ואחראי על ידי עורך דין העוסק דרך קבע במשפט פלילי. ייצוג נאשם בהליך פלילי דורש מחויבות כלפי הלקוח, ניסיון, ידע, הכרת ההליך והחוקים הספציפיים החלים על משפט פלילי. ייצוג מהימן יביא לתוצאה טובה עבור הנאשם, אם זה בדרך של הגעה להסדר טיעון עם רשות התביעה ואם זה בדרך של ניהול הליך הוכחות במטרה להביא לזיכויו של הנאשם.

עם קבלת כתב אישום מומלץ לפנות לייצוג על ידי עורך דין המתמחה במשפט פלילי.