מחיקת רישום פלילי – חנינה מהנשיא

מחיקת רישום פלילי

אזרחים רבים הסתבכו בעבר בביצוע עבירה פלילית, גם אם היא עבירה שאינה חמורה, ומאז נושאים רישום פלילי לחובתם. הרישום הפלילי עלול לפגוע בסיכויי קבלה לעבודה, מעכב בעדם מלקבל ויזה ואזרחות במדינות שונות, מופיע בכל בדיקת מסוף משטרתי, ניתן להצגה בפני בית המשפט בהליכים פליליים ומהווה להם מטרד וקלון.

מאמר זה דן בנושא הגשת בקשות ל מחיקת רישום פלילי ובקשה לחנינה מנשיא המדינה למחיקת תיק פלילי או לקיצור עונש שהוטל על ידי בית המשפט. המאמר מרחיב אודות עילות גניזת תיקים פליליים הקבועות בחוק, מהו רישום פלילי ומהן הפעולות שיש לעשות לצורך הגשת בקשה ל מחיקת רישום פלילי.

כבר בראשית הדברים יצוין, כי לצורך הגשת בקשות ל מחיקת רישום פלילי ו/או ל חנינה מהנשיא, יש צורך בידע מהתחום הפלילי – ניתוח חומר הראיות, דיון בשאלות הקשורות להתיישנות עבירות והתיישנות הרשעות, בחינה האם נעשתה פעולה בלתי חוקית על ידי הרשות החוקרת ועוד. על כן, מומלץ כי עו"ד פלילי יטפל עבורכם בבקשות מסוג אלה.

3 עילות לגניזת תיקים פליליים

בישראל מנוהלים עשרות אלפי תיקים פליליים בבתי המשפט השונים. את רובם מנהלת התביעה המשטרתית ובעבירות חמורות יותר מטפלת הפרקליטות הפלילית. למרות כמות התיקים, לא כל חקירה פלילית במשטרה הופכת בסופו של יום לכתב אישום ואחוז גבוה מהחקירות נגנזות, החקירות שנגנזות מופיעות בפלט הרישום הפלילי כתיקים סגורים בעילות של "חוסר עניין לציבור" או "חוסר ראיות".

אם כן, מהן עילות גניזת התיקים הפליליים?

סעיף 62(א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982 עונה על השאלה וקובע את הדברים הבאים:

"ראה תובע שהועבר אליו חומר החקירה שהראיות מספיקות לאישום אדם פלוני, יעמידו לדין, זולת אם היה סבור שאין במשפט ענין לציבור…".

אם כן, סעיף החוק קובע את העילות הבאות לגניזת תיקים פליליים:

1) "חוסר ראיות מספיקות" – המשמעות היא שבתיק החקירה קיימות ראיות מסוימות נגד החשוד, אולם הראיות אינן מספיקות על מנת להעמיד אותו לדין פלילי. הראיות אינן חזקות ולא יכולות לבסס הרשעה במשפט פלילי.

2) "חוסר עניין לציבור" – המשמעות היא שבתיק החקירה קיימות ראיות מספיקות להעמדת החשוד לדין, אולם ישנן נסיבות שאינן מצדיקות הגשת כתב אישום. כך למשל: המעשה שנעשה אינו חמור, מדובר באירוע בודד בחיי החשוד, לא נגרם נזק למתלונן, החשוד נעדר עבר פלילי, נסיבות אישיות יוצאות דופן של החשוד ועוד.

3) "חוסר אשמה" – עילת גניזה זו הינה נדירה והמשמעות שלה היא שחומר החקירה מצביע על כך שהחשוד שנחקר לא היה מעורב כלל בביצוע העבירה. למשל: העבירה התבצעה בחיפה ובאותה עת החשוד היה באילת.

חשוב להדגיש, כי גניזת תיק מ"חוסר ראיות" ו"חוסר עניין לציבור" יירשמו במרשם הפלילי בקטגוריה של התיקים הסגורים ואילו גניזת תיק מ"חוסר אשמה" תביא למחיקת התיק מהמרשם הפלילי.

לחצו כאן לקריאת הנחיות פרקליט המדינה בנושא.מחיקת רישום פלילי

מהו מרשם פלילי?

באחריות משטרת ישראל לנהל מרשם בדבר החלטות בתי המשפט בעבירות פליליות, תיקים פתוחים ותיקים סגורים. המרשם הפלילי מחולק ל – 3 קטגוריות לפי הסדר הבא:

מרשם פלילי – בחלק זה מצוינות הרשעות, צווי מבחן, קביעות בתי משפט כי אדם אינו מסוגל לעמוד לדין בשל מחלת נפש או ליקוי שכלי ושינויים שנעשו בשל חנינה מהנשיא.

בכל מרשם פלילי יופיעו פרטי הערכאה שנדונה בתיק, באיזה יום ניתן פסק הדין, תאריך ההתיישנות ותאריך המחיקה, והעונשים שהוטלו על בעל המרשם.

תיקי מב"ד (ממתין לבירור דין) – בחלק זה מצוינים תיקי חקירה פתוחים בהם בעל המרשם טרם הורשע בהם או תיקים שטרם נגנזו.

תיקים סגורים – בחלק זה מצוינים תיקים בהם בעל המרשם נחקר באזהרה, אך התיקים נגנזו מ"חוסר ראיות" או מ"חוסר עניין לציבור".

אם כן, מהן הפעולות שיש לבצע על מנת להביא ל מחיקת רישום פלילי: 

חנינה מהנשיא = בקשה למחיקת החלטות שהתקבלו בבית המשפט

סעיף 18 לחוק המרשם הפלילי קובע, כי לנשיא המדינה קיימת סמכות לקצר את תקופות ההתיישנות או את תקופת המחיקה.

מכאן עולה, כי אדם המבקש לקצר את תקופת ההתיישנות או את תקופת המחיקה מהמרשם הפלילי, עליו לפנות בבקשה מנומקת לנשיא המדינה ולצרף כל מסמך רלוונטי לנסיבות ביצוע העבירה, לרבות החלטת בית המשפט, מסמכים המעידים על ריצוי העונש, תעודות הצטיינות, המלצות, פרטים על הגשת בקשות חנינה קודמות ועוד.

לנשיא המדינה יש סמכות גם לקצר עונשי שלילת רישיון בתיקי תעבורה פליליים.

חשוב לציין, כי בשנת 2018 הודיע נשיא המדינה, מר ראובן ריבלין, כי לאור חגיגות שנות ה – 70 למדינת ישראל, בכוונתו לקצר תקופות התיישנות ולמחוק תיקים רבים של אזרחים אשר הורשעו בעבר.

לקבלת מידע נוסף בדבר דרכי הגשת חנינה מהנשיא היכנסו לקישור הבא: אתר נשיא המדינה.

מחיקת רישום פלילי = תיקים שנסגרו מ"חוסר עניין לציבור" או מ"חוסר ראיות"

בבקשות למחיקת רישום פלילי – תיקים סגורים יש להגיש בקשה לשינוי עילת גניזה ל"חוסר אשמה". הבקשה תוגש לתחנת המשטרה שגנזה את התיק וזו תעביר את הבקשה לטיפולו של התובע שהחליט על גניזת התיק. על הבקשה להיות מפורטת, מנומקת ולאחר שנותחו הראיות בתיק על ידי עורך דין פלילי. ככל ויש בידי המגיש מסמכים המעידים על חוסר אשמתו, יש לצרפם לבקשה.

במידה והגורם שסגר את התיק ידחה את הבקשה לשינוי עילת הגניזה, ניתן לערער על החלטתו בפני קצין החקירות והמודיעין המחוזי.

אפשרות נוספת הינה להגיש בקשה למחיקת תיקים סגורים למדור מידע פלילי במטה הארצי של המשטרה.

חשוב לדעת, כי מפכ"ל המשטרה, מר רוני אלשיך, הודיע גם הוא  כי לאור חגיגות שנות ה – 70 למדינת ישראל, בכוונתו להוציא לפועל תוכנית בשם "סיכוי מחדש" אשר מטרתה מחיקת תיקים סגורים באופן יזום על ידי משטרת ישראל, זאת בתנאי שחלפו 5 שנים מיום סגירת התיק.

התוכנית לא כוללת תיקים שנסגרו בעבירות המתה או עבירות מין.

 

סוף דבר

בקשות ל מחיקת רישום פלילי וקיצור עונשי מאסר או עונשי שלילת רישיון הכוללות החלטות של בית המשפט – יופנו לנשיא המדינה.

בקשות למחיקת תיקים סגורים – יופנו לתחנת המשטרה שגנזה את התיק הפלילי או למדור מידע פלילי במטה הארצי של המשטרה.

לצורך הגשת בקשות נכונות ומוצלחות ל מחיקת רישום פלילי וחנינה מהנשיא, מומלץ לפנות לעו"ד פלילי העוסק ומכיר את הנושא היטב. פניה לעורך דין תחסוך עבורכם זמן יקר, תגדיל את סיכוייכם ותבוצע באופן מקצועי לאחר ניתוח הראיות בתיק.

לעו"ד ויינשטיין ניסיון רב והצלחות רבות בהגשת בקשות ל מחיקת רישום פלילי, לצפייה בהצלחות המשרד בתחום זה כנסו לקישור הבא: הצלחות המשרד.

 

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לשיח?
אשמח לקבל את תגובתך!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *