סגירת תיק בהסדר

סגירת תיק בהסדרבתאריך 2/5/13 נכנס לתוקף תיקון 66 לחוק סדר הדין הפלילי המאפשר לסגור תיק פלילי בהסדר עם התביעה. התיקון לחוק והנחיית היועץ המשפטי לממשלה הדנה בכך מקנים סמכות לרשות התביעה להגיע להסדרים מותנים עם חשודים בעבירות חטא ועוון (ובעבירות מסוימות פשע), אשר קיימות ראיות מספיקות להאשימם בעבירה ויש אינטרס ציבורי להעמיד אותם לדין, אולם כלל הנסיבות מצדיקות סגירת תיק בהסדר מותנה.

המשמעות היא שבמקום שהתביעה תגיש כתב אישום נגד החשוד, יציעו לחשוד להודות בעבירה (באמצעות חתימה על הסדר במשרדי התביעה ולא בפני בית המשפט) ויוטלו עליו עונשים שונים, כגון: תשלום קנס למדינה, תשלום פיצויים לנפגע העבירה, התחייבות של החשוד להימנע מעבירה, התחייבות להשתתפות בתכנית טיפול ועוד.

התנאים ל סגירת תיק בהסדר

החוק קבע שני תנאים חשובים אשר בלעדיהם התיק לא ייסגר בהסדר:

  • א. העונש המתאים לחשוד בגין העבירה, לדעת התביעה, אינו כולל מאסר בפועל;
  • ב. אין לחשוד הרשעות קודמות ב – 5 השנים האחרונות או שהוא סגר תיק בהסדר ב – 5 השנים האחרונות ואין חקירות או משפטים תלויים ועומדים נגדו.

ניתוח התנאים להחלת הסדר מותנה

לשם בחינה האם חשוד מתאים להיכנס במסגרת הסדר מותנה ייבחנו התנאים הבאים:

  1. נסיבות אישיות של החשוד – יבחנו את גילו של החשוד; הפגיעה בו ככל ויורשע; תרומתו לחברה; העדר עבר פלילי ונסיבות חיים קשות.
  2. נסיבות ביצוע העבירה – יבחנו האם נעשה תכנון מוקדם לביצוע העבירה; מהן הסיבות שהביאו את החשוד לבצע את העבירה; מה חלקו של החשוד בביצוע העבירה; האם מדובר במעשה חד פעמי וחלוף הזמן מעת ביצוע העבירה.
  3. תוצאות העבירה – יבחנו האם נגרם נזק כתוצאה מביצוע העבירה ומה עוצמתו.
  4. התנהלות החשוד לאחר ביצוע העבירה – תבחן שיתוף הפעולה של החשוד עם רשויות החוק והאם החשוד הודה בעבירה, נטל אחריות והתחרט.

המטרה לשמה נחקק התיקון בחוק המאפשר סגירת תיק בהסדר מותנה

על פי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה, המטרה של סגירת תיק בהסדרה הינה לתת הזדמנות נוספת לחשודים, תוך הטלת סנקציה עליהם, זאת ללא הגשת כתב אישום וניהול הליך בבית משפט אשר גורר אחריו כתם של הרשעה פלילית. כמו כן, באמצעות הסדרים אלו יופחת העומס מהתביעה ומבתי המשפט.

לקריאת הנחיית היועץ המשפטי לממשלה לחצו כאן.

סוף דבר

ככל ונחקרתם בגין חשד לביצוע עבירה פלילית ואין לכם עבר פלילי מכביד, מומלץ לבדוק עם עורך דין המתמחה בתחום הפלילי את האפשרות לסגור את התיק בהסדר מותנה.