עבירות אלימות בצבא

פגיעה במשמעת הצבאית

עבירות אלימות בצבא
עבירות אלימות בצבא

צבא ללא משמעת לא יכול להתקיים. על כן, צה"ל נלחם, מלחמת חורמה, בכל גילוי של עבירות פליליות שמתבצעות בצבא.

מן העבירות החמורות יותר הן עבירות אלימות בצבא. בנוסף לעבירות האלימות הקבועות בחוק העונשין – איומים, תקיפה, גרימת חבלה ופציעה, קיימות בחוק השיפוט הצבאי עבירות מתחום האלימות אשר ייחודיות לשירות הצבאי.

כך למשך, קובע חוק השיפוט הצבאי את העבירות הבאות:

אלימות כלפי מפקד, אלימות כלפי ממלאי תפקיד, אלימות כלפי חייל, איום ועלבונות כלפי מפקד, איום על ממלאי תפקיד, התעללות ושררה כלפי פקודים.

מדיניות הצבא ב עבירות אלימות בצבא

מדיניות צה"ל מחמירה מאוד כלפי חייל שיפעל באלימות כלפי חברו ליחידה וככל והוא יורשע בעבירה, תבקש התביעה הצבאית להטיל על החייל עונש מאסר ממושך, מאסר על תנאי, הורדה בדרגה ופיצוי לנפגע העבירה.

בנוסף, הרשעה בעבירה תגרור רישום פלילי שילווה את החייל באזרחות לשנים רבות.

ככלל, תגיש התביעה הצבאית כתב אישום לבית הדין הצבאי נגד חייל שהשתמש באלימות.

רק במקרים חריגים האירוע יטופל במישור המשמעתי.

גם מפקדים לא חפים מפשע וככל ויתגלה, כי המפקדים ידעו כי התרחשו אירועי אלימות ביחידתם והם לא דיווחו על כך, הם עשויים להישפט בדין משמעתי ובנסיבות מסוימות אף בדין פלילי.

העונשים המוטלים בבתי הדין הצבאיים בגין עבירות אלימות בצבא

בשנים האחרונות התנהלו מספר רב של תיקים פליליים בבתי הדין הצבאיים בשל אירועי אלימות של חיילים כלפי מפקדיהם וההיפך, אלימות של חיילים האחד כלפי השני, אלימות כלפי עצורים, אלימות כלפי שוטרי משטרה צבאית, עבירות התעללות.

ברמה המשפטית, קיים הבדל בין עבירה של תקיפה קלה לבין עבירת אלימות חמורה או התעללות.

בתי הדין הצבאיים דנו ביסודות אשר מגבשים את עבירת ההתעללות ו/או נסיבות מחמירות בביצוע עבירות אלימות וקבעו את הנסיבות הבאות כנסיבות מחמירות:

השפלה וביזוי על ידי החייל;

התנהגות שנועדה להטיל מורה ופחד;

עמדת כוח של המתעלל מול עמדת נחיתות של הקורבן;

אלימות שכוללת שימוש גם בחפצים;

אלימות שהתרחשה בפני חיילים או אנשים אחרים;

איזוק ו/או כיסוי עיניים של הקורבן;

תכנון מוקדם של העבירה;

ריבוי משתתפים בביצוע העבירה;

צילום האירוע;

סוג החבלה שנגרמה לקורבן;

משך הזמן בו התרחש האירוע האלים, ועוד.

אלה, בין השאר, פסקי הדין המנחים שדנו בעבירות התעללות ואלימות בצבא:

ע/63/06 התביעה הצבאית נ' סמל חיימוביץ'.

ע/10 סג"מ חיים פלק מזרחי נ' התצ"ר.

ע/14 התצ"ר נ' סמ"ר לידור כהן.

מקרים דומים בהם טיפל עו"ד צבאי גיל ויינשטיין

יחד עם זאת, לא כל דבר שנראה ברור לעין אכן התרחש כפי שהתביעה מציגה ופעמים רבות נסיבות האירועים שונות באופן שלא ניתן לייחס לחייל החשוד ביצוע עבירה.

כך למשל, בתיק שעו"ד גיל ויינשטיין ייצג, היה מדובר על משחק בין חברים כשלפקוד היה אינטרס מובהק להגדיר את המשחק כהתעללות על מנת שמפקדיו יפלטו אותו מהיחידה ותנאי השירות שלו יישתפרו.

במקרה אחר בו ייצג עו"ד ויינשטיין, שוטרי מג"ב עיכבו שוהה בלתי חוקי שהיה חשוד בהתנהגותו והלחץ שהפעילו עליו נבע מרצונם לקבל מידע אודות פעולותיו המתוכננות בישראל, מניעיו להיכנס לארץ, אי יכולתו למסור מידע ועוד.

נחיצות ליווי עורך דין צבאי החל משלב החקירה ועד לסיום התיק

סוף דבר – תיקים מסוג זה, בשל החומרה הטבועה בהם והמשמעות לעתיד במקרה של הרשעה, מצריכים ליווי צמוד של עו"ד צבאי החל משלב החקירה, דיוני המעצר ועד לסיום הטיפול בתיק בבית הדין הצבאי.

ככל שהנכם חשודים או הואשמתם בעבירה פלילית מסוג זה, פנו עכשיו לעורך דין צבאי גיל ויינשטיין על מנת להשיג את התוצאה הטובה ביותר.