עבירות סמים בצבא

המאמר מציג את מדיניות מערכת המשפט הצבאית בכל הנוגע לחשד לביצוע עבירות סמים בצבא על ידי חיילים בצה"ל, וכן עומד על עבירות ספציפיות המנויות בחוק השיפוט הצבאי הנוגעות לחובת ביצוע בדיקת סמים לפי דרישת קצין שיפוט בכיר (קש"ב).

מערכת המשפט הצבאית נוהגת בחומרה בכל הנוגע לביצוע עבירות סמים בצבא. בעוד שמדיניות המשטרה הצבאית החוקרת (להלן – "מצ"ח") לפתוח בחקירה פלילית בגין כל אינדיקציה של החזקה או שימוש בסמים, גם אם מדובר על שימוש בסמים שנעשו בנסיבות אזרחיות (חופשה מהצבא), מדיניות משטרת ישראל היא שלא לנקוט בפעולות חקירתיות כאשר מדובר בעבירות של שימוש עצמי בסמים קלים.

ביטוי לחומרת העבירה במערכת הצבאית ניתן למצוא בחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955 אשר בנוסף להוראות הקבועות בפקודת הסמים המסוכנים (המגדירה מהן עבירות הסמים ומהם החומרים המהווים סמים מסוכנים), מקנה בסעיפים 250 א-ג סמכות לקצין שיפוט בכיר לצוות על חייל להיבדק בדיקת סמים.

סעיף 127א לחוק השיפוט הצבאי, דן בעניינו של חייל שסירב להיבדק בבדיקת סמים מסוכנים, על אף הציווי של קצין השיפוט, ומטיל עליו עונש של עד שנתיים מאסר (ברור כי אלה לא העונשים שנגזרים בפועל).

סעיפים אלה הינם סעיפים ייחודיים למערכת המשפט הצבאית ואינם חלים בהליך פלילי-אזרחי.

השתלשלות חקירת מצ"ח בחשד לביצוע עבירות סמים

חוקרי מצ"ח משקיעים משאבים רבים כדי לאתר חיילים המבצעים עבירות סמים בצבא – שימוש והחזקה, סחר בסמים, הברחת סמים, תיווך בסמים, סירוב לבדיקת סמים.עבירות סמים בצבא

המידע על חשד לביצוע עבירות סמים בצבא מתקבל פעמים רבות כתוצאה מביצוע פעולות יזומות של מצ"ח לתפיסת חיילים המשתמשים בסמים, הפעלת סוכנים סמויים, ביצוע מעצרים של המשטרה הכחולה, או ממידע שמתקבל מהחיילים עצמם או ממפקדיהם.

סירוב לדגימת שתן בצבא

כאשר חייל מזומן לחקירה הוא מתבקש לתת דגימת שתן. ככל והחייל מסרב לשתף פעולה בבדיקה, הוא מובא לשימוע בפני קצין שיפוט בכיר שעלול לצוות עליו לבצע את הבדיקה לגילוי סמים. חייל שעומד בסירובו לביצוע הבדיקה, על אף הוראת קצין השיפוט, עלול להיות מואשם בעבירה של "סירוב להיבדק לשם גילוי שימוש בסמים מסוכנים", עבירה שעונשה עד שנתיים מאסר, כפי שהוסבר לעיל.

הגשת כתבי אישום על ידי הפרקליטות הצבאית בגין חשד ל ביצוע עבירות סמים בצבא

השימוש בסמים בקרב חיילים נרחב מאוד ורשויות הצבא שמו להם למטרה למגר את התופעה הזו. הפרקליטות הצבאית מגישה כתבי אישום רבים בגין חשד לביצוע עבירות סמים בצבא על ידי חיילים, הן אם העבירה בוצעה בנסיבות אזרחיות (חופשה מהצבא) והן אם העבירה בוצעה בבסיס. יחד עם כתב האישום, עותרת הפרקליטות הצבאית בפני בית הדין הצבאי להרשעת החיילים ולהטלת עונשים חמורים הכוללים מאסר בפועל, מאסר על תנאי והורדה בדרגה.

עורך דין צבאי, בעל אישור לייצוג בבתי הדין הצבאיים ובעל ניסיון בייצוג בתיקים המתנהלים בבתי הדין הצבאיים, ינתח את הראיות באופן מקצועי, יעמוד על ראיות ההגנה ויכול בנסיבות מסוימות להביא לזיכוי החייל בדין.

סוף דבר

אין להקל ראש כאשר עסקינן בחקירת מצ"ח המתנהלת בגין עבירות סמים בצבא. הגורמים המנהלים את החקירה נחושים בדעתם להשיג ראיות מרשיעות וככל ויוגש כתב אישום בגין עבירות אלה, תעתור הפרקליטות הצבאית להרשעה ולהטלת עונש חמור.

לפיכך, מומלץ להיוועץ בעורך דין צבאי בעל ניסיון בתחום, זאת כבר בשלב החקירה ובוודאי ככל והוגש כתב אישום.

הכותב הינו עורך דין צבאי גיל ויינשטיין, יוצא פרקליטות ת"א-פלילי כמתמחה וכפרקליט, בעל אישור מיוחד לייצוג בבתי הדין הצבאיים, ובעל ניסיון רב בייצוג חיילים בעבירות של שימוש והחזקת סמים, סחר בסמים, תיווך בסם, סירוב לבדיקת סמים, וכן בכל העבירות הפליליות הנדונות בבתי הדין הצבאיים או בתי המשפט האזרחיים.

עו"ד ויינשטיין מוכר בנוף בתי הדין הצבאיים ומתבקש לעיתים קרובות לתת את דעתו לתקשורת לחקירות המתנהלות במצ"ח ולהליכים בבתי הדין הצבאיים. כך למשל, מאמר של עו"ד ויינשטיין בנוגע לשימוש בסמים בצבא הועלה לאתר וואלה.