פטור משירות צבאי

חובת הגיוס חלה על כלל האזרחים במדינת ישראל. יחד עם זאת, חיילים רבים המבקשים לממש את חובתם ואת זכותם לשירות צבאי, נתקלים במהלך השירות בקשיים אישיים או משפחתיים שאינם מאפשרים להם להמשיך ולשרת באופן מיטבי.

במקרים מסוג זה, קבע צה"ל כי בנסיבות מסוימות חייל משרת או אזרח המיועד לשירות שהשתמט משירות צבאי – יפוטרו משירות צבאי.

חשוב לדעת, כי בדרך כלל, חייל שיש לו בעיות ת"ש (תנאי שירות) מוכחות יהיה זכאי להקלות בשירות, אך לא לפטור משירות צבאי.

 פטור משירות צבאי בגין נתונים אישיים או עבר פלילי 

מיועד לשירות ביטחון (מלש"ב) בעל נתונים אישיים חלשים או מלש"ב שצבר רישום פלילי לחובתו – רשאי מפקד מיט"ב לפטור אותם משירות ביטחון.

 דחיית שירות צבאי בגין מעבר לחו"ל

הכרה כבן מהגרים – אזרח ישראל אשר עזב את ישראל להתגורר בחו"ל יחד עם הוריו בטרם מלאו לו 16  שנים והוכח כי מרכז חייו בחו"ל – יוכר כבן מהגרים והשירות הצבאי שלו יידחה.

 פטור משירות צבאי בגין התנהגות רעה וחמורה – עריקים ומשתמטים

חיילים אשר צברו עבירות משמעתיות ו/או ביצעו עריקויות לתקופות ארוכות וצברו ימי תב"ן (תקופה בלתי נמנית – "דפוק") שליליים רבים, יועלו לועדת התאמה לשירות אשר תבחן את נסיבותיהם האישיות של החיילים.

בסמכות הועדה להמליץ למפקד מיט"ב לפטור את החיילים משירות צבאי בגין התנהגות רעה וחמורה.

חיילים שמרצים מאסר בכלא צבאי יופנו, בדרך כלל, למערך גחל"ת (גורמי חזרה לשירות תקין) אשר יכולים להמליץ על הבאתם בפני ועדת התאמה לשירות לצורך שינוי שיבוץ או פטור שירות צבאי.

חשוב לדעת, כי רק מפקד מיט"ב יחליט בסופו של דבר האם החייל יפוטר משירות או לא.

מומלץ, כי משתמט משירות לתקופה ארוכה או חייל שביצע עריקות לתקופה ארוכה – ייוועצו עם עורך דין צבאי בטרם הסגרתם לרשויות הצבא.

פטור משירות צבאי לפי סעיף 21

חייל או מיועד לשירות בטחון אשר נקבע לו פרופיל 21 – נפשי או רפואי, יהיה פטור משירות צבאי.

 פטור משירות צבאי לפי חוק שירות ביטחון למיועד לגיוס

סעיף 36 לחוק שירות ביטחון קובע, כי שר הביטחון רשאי לפטור אדם מגיוס מטעמים הקשורים בצרכי החינוך, ההתיישבות הביטחונית או המשק הלאומי, או מטעמי משפחה או מטעמים אחרים:

(1)    פטור מחובת שירות סדיר, או הפחתת תקופת השירות;

(2)    פטור מחובת שירות מילואים לתקופה מסויימת או לחלוטין;

(3)    לדחות את מועד הגיוס או מועד ההתייצבות לבדיקות רפואיות.

פטור משירות צבאי מחמת גיל

אדם שמלאו לו 40 שנים יהיה פטור משירות צבאי.

פטור משירות צבאי לאישה נשואה

אישה נשואה פטורה מחובת שירות סדיר.

יחד עם זאת, אישה שהשתמטה משירות או ערקה לתקופה ארוכה והתחתנה – יוגש נגדה כתב אישום בגין ביצוע העבירה ולאחר ריצוי העונש היא תפוטר משירות.

פטור משירות צבאי לאישה הרה

אישה בהריון תהיה פטורה משירות ביטחון.

 פטור משירות צבאי לאישה מטעמי מצפון או דת

אישה שהוכיחה כי טעמים של הווי משפחתי – דתי מונעים ממנה לשרת, תהא פטורה משירות ביטחון.

 

לשאלות נוספות הנכם מוזמנים לפנות לעורך דין צבאי גיל ויינשטיין טל': 050-6227776 .