צפו בהצלחות משרדו של עורך דין פלילי גיל ויינשטיין – לפרטים נוספים היכנסו לאתר או חייגו אלי 050-6227776

קבלת דבר במרמה – מאסר על תנאי בלבד ללקוח שהונה את ביטוח לאומי בעשרות אלפי שקלים

כתב האישום

נגד לקוח המשרד הוגש כתב אישום בגין עבירה של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, בגין כך שהונה את ביטוח לאומי בסך של עשרות אלפי שקלים.

הלקוח פנה לייצוג לאחר שנעצר בשדה התעופה עם חזרתו לישראל.

הסדר הטיעון ופסק הדין

בהליך בזק, הצליח עו"ד ויינשטיין לשחרר את הלקוח ממעצר, ביקש לקיים דיון דחוף בבית המשפט ולאחר משא ומתן עם התביעה, הוסכם כי סעיף האישום יתוקן באופן ש"הנסיבות המחמירות" יימחקו ויוטל על הלקוח עונש של מאסר על תנאי וקנס בלבד.

לעניין גובה הקנס – הצדדים לא הגיעו להסכמות ועל כן נשמעו טיעונים פתוחים, בסופם, קיבל בית המשפט את עמדתו של עו"ד ויינשטיין והטיל על הלקוח קנס כספי נמוך וסמלי על סך 4,000 ש"ח שהוא אף נמוך משמעותית מהסכום שנטען כי הוצא במרמה מביטוח לאומי.

 עבירת קבלת דבר במרמה

קבלת דבר במרמה הינה עבירה פלילית הקבועה בסעיף 415 לחוק העונשין, אשר מטילה עונש של עד שלוש שנות מאסר וכאשר מתלוות לעבירה נסיבות מחמירות, ניתן להטיל עונש של עד חמש שנות מאסר.

הנסיבות המחמירות הן קבלת סכומי כסף גבוהים במיוחד או זכויות כבדות משקל, מעורבות של מספר נאשמים בביצוע העבירה, ביצוע עבירות נוספות באותה פרשה, עבירה שבוצעה על פני תקופת זמן ארוכה ועם ריבוי מתלוננים וכו'.

כלומר, מדובר בעבירה מסוג עוון ובנסיבות מחמירות אף עבירה מסוג פשע.

במקרים בהם הנאשם מורשע בעבירה, בתי המשפט דנים לחומרה נאשמים בעבירות מסוג אלה שכן העבירות פוגעות בקניינו של הציבור או של הגוף שרומה, תוך מצג שווא. במקרים רבים מ

תלווה לעבירה גזילת כסף מאנשים תמימים אשר שמו מבטחם באדם שרימה אותם או גזילת מקרקעין, זכויות או טובות הנאה אחרות.

בחלק מהמקרים בהם עו"ד ויינשטיין טיפל, הועלו טענות הגנה כבדות משקל על כי לא מדובר במרמה ועבירה פלילית אלא במחלוקות כספיות הנובעות מסכסוך אזרחי-חוזי, כגון: הלוואות, שותפויות בעסקים וכו'.

תפקידו של הסנגור, עת לקוח שלו חשוד או נאשם בעבירה מסוג זה, הינו להאיר את עיני התביעה ובית המשפט כי מדובר בסכסוך אזרחי וכי לא הייתה ללקוח כל כוונה לרמות.

במקרים אחרים, על הסנגור להציג קשיים ראיתיים, היעדר עבר פלילי של הלקוח, שיהוי בהגשת כתב האישום, התנהלות נורמטיבית במהלך השנים וכדומה.

בכל מקרה, מוטב להיוועץ בעורך דין פלילי המכיר היטב את המטרייה וטיפל במספר רב של תיקים מסוג זה.

עו"ד ויינשטיין ייצג נאשמים וחשודים רבים בעבירות אלה וכן את מדינת ישראל בכובעו בעבר כפרקליט בפרקליטות תל אביב פלילי.  

 

הגנה עצמית – גניזת תיק פלילי של לקוח המשרד

מהי הגנה עצמית?

הגנה עצמית היא טענת הגנה במשפט פלילי אותה טוען חשוד או נאשם אשר הותקף על ידי אחר ולא נותרה לו ברירה, אלא להגן על עצמו

הגנה עצמית

הגנה עצמית

באופן פיזי כלפי התוקף.

התנאים להגנה עצמית

סעיף 34י. לחוק העונשין קובע את התנאים להגנה עצמית:

"לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שהיה דרוש באופן מיידי כדי להדוף תקיפה שלא כדין שנשקפה ממנה סכנה מוחשית של פגיעה בחייו, בחירותו, בגופו או ברכושו, שלו או של זולתו; ואולם, אין אדם פועל תוך הגנה עצמית מקום שהביא בהתנהגותו הפסולה לתקיפה תוך שהוא צופה מראש את אפשרות התפתחות הדברים"

בית המשפט דן רבות בטענות הגנה אלה וקבע את התנאים המצטברים הבאים להגנה עצמית:

  1. מעשה ההתגוננות היה דרוש באופן מיידי כדי להדוף תקיפה.
  2. המעשה נעשה לצורך התגוננות – כדי להדוף תקיפה שקדמה לה.
  3. נשקפה לחשוד או לנאשם סכנה מוחשית (לרבות פגיעה ברכוש).
  4. החשוד או הנאשם לא הכניס את עצמו למצב הזה במעשה פסול מצידו.
  5. לא ניתן היה להדוף את התקיפה בדרך פוגענית פחות. כלומר, לא היתה דרך אחרת להתמודד עם המצב ולא היתה ברירה אלא להשתמש בכוח.
  6. פרופורציה – מידתיות. התקיפה צריכה להתאים לעוצמת הסכנה.

פסק הדין המוכר ביותר אשר דן בהגנה עצמית הינו פסק דין שי דרומי – מדובר בחקלאי שסבל רבות מפריצות וגניבות במשק החקלאי שלו. באחד הימים, הוא גילה פריצה ויצא עם כלי נשק אל הפורצים. שי דרומי ירה בשני פורצים, הרג אחד מהם ופצע קשה פורץ אחר. בשל מעשים אלה, הוגש נגד שי דרומי כתב אישום בגין הריגה וחבלה בכוונה מחמירה.

בית המשפט זיכה את שי דרומי בעבירות אלה בהתבסס על טענת ההגנה העצמית.

בעקבות הפרשה והסערה הציבורית בצידה, תוקן חוק העונשין כך שהגנה עצמית יכולה להתקיים גם כאשר אדם מגן על בית המגורים, בית העסק או משק חקלאי והוא נאלץ להדוף פורץ בדרך אלימה והכל בתנאי שמעשיו של ההודף נעשו בסבירות ובמידתיות.

גניזת תיק פלילי של לקוח המשרד בטענת הגנה עצמית

לקוח המשרד הותקף במקום עבודתו באמצעות קללות ואיומים ובהמשך התקרב התוקף אל הלקוח באופן מאיים. לקוח המשרד הגן על עצמו באמצעות מכת אגרוף ששילח ישירות לפניו של התוקף. לתוקף נגרמו חבלות חמורות, שיניו הקדמיות נשברו והוא אושפז בבית החולים.

התוקף פנה לתחנת המשטרה והגיש תלונה נגד הלקוח בטענה כי הוא תקף אותו באלימות וגרם לו לחבלות של ממש. התוקף לא מסר כי הוא זה אשר יזם את העימות והסתיר פרטים נוספים.

בטרם זומן לקוח המשרד לחקירת המשטרה, התייעץ הלקוח עם עורך דין פלילי גיל ויינשטיין וזה פרש בפניו את טענת ההגנה העצמית אשר מתקיימת בנסיבות אלה.

בתום חקירה ארוכה של משטרת ישראל ועל אף החבלות החמורות שנגרמו למתלונן – הודיעו תביעות משטרה כי תיק החקירה ייגנז מחוסר ראיות.

להלן החלטת תביעות משטרה בדבר גניזת התיק: 

הגנה עצמית

הגנה עצמית

 

החזקת סכין – ביטול כתב אישום

החזקת סכין

בעיצומה של אינתיפדת היחידים/אינתיפידת הסכינים ומתוך חשש אמיתי, נשא לקוח המשרד סכין בכיס מכנסיו. לקוח המשרד ביקש להיכנס לרחבת הכותל המערבי, שם נתגלה הסכין .

הלקוח עוכב לחקירה, נחקר ולא היה בידיו להוכיח כי החזיק את הסכין למטרה כשרה. אשר על כן, הוגש נגדו כתב אישום בגין החזקת סכין, עבירה לפי סעיף 186(א) לחוק העונשין, אשר קובע את הדברים הבאים:

"המחזיק אגרופן או סכין מחוץ לתחום ביתו או חצריו ולא הוכיח כי החזיקם למטרה כשרה, דינו – מאסר חמש שנים".

הגדרת סכין בהיבט הפלילי

הגדרתו של סכין בחוק קובעת, כי סכין שהלהב שלו אינו עולה על 10 סנטימטרים או לא ניתן לקיבוע – אינו מהווה סכין בהיבט הפלילי.

הנטל להוכיח כי הסכין הוחזק למטרה כשרה מוטל על הנאשם בעבירה. במקרים אחרים, התקבלו טענות של נאשמים בדבר החזקה כשרה כגון: ביצוע עבודות בניה או אחרות שמצריכות החזקת סכין, דייג שמחזיק בסכין לצורך עבודתו, חקלאי שמחזיק בסכין וכן הלאה.

יודגש, כי במקרים רבים עולה טענה מצד הנאשם/חשוד על חיפוש לא חוקי שבוצע על ידי השוטר בשטח – במקרים לא מעטים, יש לטענות אלה על מה להסתמך.

מדיניות הענישה בעבירות של החזקת סכין או אגרופן

בתי המשפט רואים לחומרא עבירה זו, שכן החזקת סכין ברחוב מעלה באופן משמעותי את הסיכון כי המחזיק בסכין יישתמש בו ויבצע עבירה.

ברגיל, בתי המשפט מרשיעים נאשמים שהוכח, כי החזיקו בסכין שלא למטרה כשרה וגוזרים עליהם עונשים שנעים בין מאסר על תנאי וקנס ברף התחתון לבין מאסר בעבודות שירות וקנס ברף העליון (במקרים בהם לנאשמים יש הרשעות קודמות בעבירות דומות).

חזרה לתיק בו ייצג עו"ד פלילי גיל ויינשטיין

במקרה שלפנינו, לאחר משא ומתן ארוך ומתיש שכלל הפניה לשירות המבחן עוד בטרם הרשעה בעבירה, הסכימה התביעה המשטרתית, בצעד חריג, לבטל את כתב האישום.

להלן החלטת בית המשפט:

החזקת סכין- ביטול כתב אישום

החזקת סכין- ביטול כתב אישום

 

** ככל שאתם חשודים או נאשמים בעבירת החזקת סכין או אגרופן, הינכם מוזמנים ליצור קשר עם עורך דין פלילי גיל ויינשטיין לצורך קבלת הייעוץ והייצוג הטוב ביותר.

 

 

ביטול רישום פלילי

ביטול רישום פלילי לאחר הגשת בקשה לשינוי עילת גניזה

נגד שני לקוחות המשרד הוגשה תלונה למשטרת ישראל בגין השמעת איומים ברצח.

במסגרת החקירה המשטרתית, הכחישו הלקוחות את החשדות כלפיהם וטענו כי לא היו דברים מעולם וכי התלונה הוגשה ממניע נקמני גרידא.

בתום החקירה, החליטה משטרת ישראל לגנוז את התיק נגד הלקוחות, אך ביצעה זאת בעילת "חוסר ראיות", באופן שמותיר רישום משטרתי בדבר החקירה, כך שכל שוטר (ואף שוטר תנועה) יכול לראות, כי הלקוחות נחקרו בעבר בגין עבירת איומים.

הלקוחות התלוננו בפני עו"ד גיל ויינשטיין שמשטרת ישראל הותירה להם רישום משטרתי, על אף שכאמור לא היו מעורבים בביצוע עבירה פלילית.

עו"ד ויינשטיין פנה למשטרה, צילם את חומר החקירה, למד אותו והשתכנע, כי לקוחותיו צודקים – אין להם מעורבות בהשמעת איומים. אי לכך, הגיש עו"ד ויינשטיין בקשה לשינוי עילת גניזה מ"חוסר ראיות" ל"חוסר אשמה פלילית" ומחיקת רישום פלילי.

בעקבות הבקשה, קצין החקירות בחן את חומר הראיות שוב והחליט לשנות את עילת הגניזה ל"חוסר אשמה פלילית", באופן שלא מותיר ללקוחות המשרד רישום משטרתי.

להלן החלטת משטרת ישראל לשינוי עילת הגניזה:

ביטול רישום פלילי

ביטול רישום פלילי

 

 

תיק סחיטה באיומים הסתיים בשל"צ בלבד!

נגד לקוח המשרד הוגש כתב אישום בגין עבירה של סחיטה באיומים, יחד עם נאשם אחר. מדובר בתיק עב קרס אשר מציג חשדות חמורים.

עו"ד גיל ויינשטיין ניהל משא ומתן עיקש עם הפרקליטות ובסופו הסכימו הצדדים על שינוי סעיף העבירה מ סחיטה באיומים לעבירת סיוע לדרישת נכס באיומים.

גזר הדין

הצדדים לא הסכימו לעונש ולכן התנהל טיעון פתוח בבית המשפט, כאשר הפרקליטות ביקשה להטיל על הלקוח עונש מאסר שירוצה בדרך של עבודות שירות ואילו עו"ד ויינשטיין ביקש, כי יוטל על הלקוח עונש של"צ (שירות לתועלת הציבור) לכל היותר.

בית המשפט קיבל את עמדתו של עו"ד ויינשטיין והטיל על הלקוח עונש של 220 שעות של"צ ועונשים נלווים.

לקריאת גזר הדין לחץ כאן

תאונת דרכים עם חבלה של ממש לנפגעת – 50 ימי פסילה בלבד

נגד לקוח המשרד הוגש כתב אישום בגין עבירות של אי מתן זכות קדימה להולך רגל במעבר חציה, נהיגה בקלות ראש וגרימת חבלה של ממש לנפגעת בדמות שבר ברגל ימין.

סעיף החוק בעבירה מסוג זה קובע פסילת רישיון הנהיגה למינימום 3 חודשים וכן עונשים נוספים נלווים, כאשר מתחם העונש שנקבע בפסיקה עומד על 3-8 חודשי פסילה..

במסגרת טיעון פתוח בבית המשפט, ביקשה התביעה המשטרתית להטיל על הלקוח עונש פסילה שיעלה על תקופת המינימום.

מנגד, טען עו"ד גיל ויינשטיין לנימוקים מיוחדים אשר יש בהם כדי להפחית משמעותית את עונש הפסילה.

בית המשפט קיבל את טיעוניו של עו"ד ויינשטיין והטיל על לקוח המשרד 50 ימי פסילה בלבד ועונשים נלווים.

 

לקריאת גזר הדין

 

מחיקת כתב אישום בגין טענת הגנה מן הצדק

 

נגד לקוח המשרד הוגש כתב אישום בגין עבירות על פקודת סימני מסחר (מכירה והחזקה של תיקים, ארנקים וצמידים מזויפים).

עו"ד גיל ויינשטיין הציג בפני בית המשפט טענת הגנה מן הצדק של אכיפה בררנית והפליה, לפיה, בתיקים אחרים בעלי נסיבות דומות, לא הוגשו נגד החשודים כתבי אישום והתיקים נסגרו בהסדרים מותנים במשרדי הפרקליטות.

הפרקליטות התנגדה לטענת ההגנה והציגה שלל טענות נגדיות. בית המשפט קיבל את טענת ההגנה שהעלה עו"ד ויינשטיין ובעקבות דין ודברים נוסף, חזרה בה התביעה מכתב האישום והתיק נמחק.

להלן החלטת בית המשפט ובקשת הפרקליטות למחוק את התיק:

מחיקת כתב אישום

 

הסדר טיעון בעבירת מהירות מופרזת של 142 קמ"ש – ללא פסילה!

הסדר טיעון בעבירת מהירות מופרזת ללא פסילת רישיון

לקוח המשרד נתפס נוהג במהירות מופרזת של 142 קמ"ש (לאחר הפחתה קבועה של 5 קמ"ש) והוגש נגדו כתב אישום.

התביעה ביקשה לפסול ללקוח את רישיון הנהיגה לחודשים רבים, שכן לחובתו עבירות מהירות קודמות ועבירות תעבורה אחרות.

במסגרת המשא ומתן שנוהל בין הצדדים, הצביע עו"ד ויינשטיין על כשלים ראיתיים ובכך שיכנע את התביעה להפחית את המהירות הנטענת מ – 147 קמ"ש ל – 114 קמ"ש, כך, בסופו של דבר, לא הוטל על הלקוח עונש פסילת רישיון.

בנוסף, בשל שינוי המהירות, שונה גם סמל הסעיף ובאופן זה, לא נרשמו ללקוח נקודות חובה במשרד הרישוי בגין ביצוע העבירה.

להלן כתב האישום, הסדר הטיעון ופסק הדין:

%d7%94%d7%a1%d7%93%d7%a8-%d7%98%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%9f

 

 

ביטול כתב אישום בעבירת החזקת סמים

ביטול כתב אישום

נגד לקוח המשרד הוגש כתב אישום בגין החזקת סמים. לאחר משא ומתן שהתנהל בין עורך דין ויינשטיין לתביעה המשטרתית, הסכימה התביעה לבטל את כתב האישום נגד לקוח המשרד. יצוין, כי נגד נאשם מספר 1 – אשר לא יוצג על ידי משרדנו – המשיכה התביעה לנהל את ההליך הפלילי ולא ביטלה את המשפט נגדו.

 

החלטת בית המשפט בעניין:                                                                                כתב האישום שהוגש במקור נגד לקוח המשרד:

כתב אישום החלטה על ביטול כתב אישום

 

 

 

 

 

 

 

אי הרשעה בעבירות תקיפה והיזק לרכוש בזדון

אי הרשעה

במסגרת ריב בין נהגים, הוגש נגד לקוח המשרד כתב אישום, לפיו במהלך הריב פתח הלקוח את דלת רכב הנהג השני בעט בתושבת דיבורית הרכב ושבר אותה וכן הכה באגרופים את הנהג.

התביעה המשטרתית עמדה על רגליה האחוריות בעמדתה להרשיע את הלקוח ולהטיל עליו עונש חמור.

עורך דין פלילי גיל ויינשטיין ביקש לנהל הוכחות בתיק ומיד לאחר חקירת חלק מהעדים, הסכימה התביעה לתקן את כתב האישום לקולא באופן משמעותי, כך, שעבירת התקיפה נמחקה ובכפוף לתסקיר חיובי משירות המבחן – לטעון בהסכמת הצדדים לאי הרשעה.

בסופו של יום, בית המשפט קיבל את עמדת הצדדים, הלקוח לא הורשע בדין והוטל עליו עונש קל במיוחד של שירות לתועלת הציבור (של"צ) בן 120 שעות ופיצוי על סך 500 ש"ח למתלונן.

כתוצאה מההחלטה הלקוח יכול להמשיך בחייו מבלי שרישום פלילי כל שהוא יפריע לשגרת חייו.

אי הרשעה בעבירת תקיפה