סגירת אינדיקציית מצ"ח

אינדיקציית מצ"ח

משמעות אינדיקציית מצ"ח הינה, כי נגד החייל קיימת חקירת מצ"ח פתוחה וכל עוד האינדיקציה פתוחה החייל לא יקודם בדרגה או בתפקיד.

הלקוח הינו חייל מצטיין, המשמש כלוחם ומפקד אשר הומלץ ליציאה לקורס קצינים. אולם, בשל האינדיקציה הפלילית סירבו ביחידתו להוציא אותו לקורס קצינים.

ביום 1/2/16 פנה הלקוח לעו"ד ויינשטיין על מנת שזה יפעל לסגירת האינדיקציה במצ"ח. בשל פעולותיו של עו"ד ויינשטיין, כבר ביום 10/2/16 נסגרה האינדיקציה והלקוח יצא לקורס קצינים.

סגירת אינדיקציה