ערעור על אי מתן פטור משירות בטחון

מתן פטור משירות צבאי

הלקוחה הועלתה לועדת התאמה לשירות אשר המליצה על פטור משירות בטחון אולם הגורם הפיקודי לא קיבל את ההמלצה. עורך דין ויינשטיין הגיש ערר על החלטת אי מתן פטור משירות ביטחון , הערר התקבל והלקוחה פוטרה משירות צבאי.

לצפיה בפסק הדין