עריקות מילואים למשך 7 שנים – אי העמדה לדין

עריקות מילואים

לקוח המשרד מלח הארץ, לוחם בסדיר ובמילואים, בחור חיובי ומוצלח, נתקל בקשיים אישיים בחייו אשר מנעו ממנו להתייצב לשירות מילואים משך תקופה של 7 שנים.

כידוע, מדובר בעבירה פלילית של עריקות  מילואים משירות צבאי.

ברגיל, התביעה הצבאית מגישה כתבי אישום בעבירות אלה ובאם החייל יורשע, יוטל עליו עונש מאסר, עונש מאסר על תנאי, הורדה בדרגה ואף יירשם לו רישום פלילי שילווה אותו גם באזרחות.

בתיק זה, לאחר ניהול משא ומתן בין עורך דין גיל ויינשטיין לבין התביעה הצבאית, הסכימה התביעה הצבאית, כי על אף שאין מחלוקת שהלקוח ביצע עבירת עריקות מילואים ארוכה מאוד – אין מקום לנהל נגדו הליך משפטי – זאת, בשל נסיבות מיוחדות אשר מצדיקות את אי העמדתו לדין פלילי.

להלן החלטת התביעה הצבאית:

עריקות מילואים

עריקות מילואים