תקיפת שוטר והפרעה לשוטר – חומרת העבירה והעונש בצידה

תקיפת שוטר בראי חוק העונשין

לאחרונה אנו עדים לאירועים בהם מותקפים שוטרים באלימות קשה אם זה תוך כדי הפגנות ואם באירועים פליליים אחרים. האירוע הזכור מבניהם היה תקיפת שוטר שהגיע לבצע מעצר בכפר קאסם והותקף באגרופים שהפילו אותו לרצפה.

מתוך ניסיון למנוע פגיעה באוכפי החוק, הקדיש המחוקק סימן/פרק ספציפי לעבירה זו בחוק העונשין.

החוק מפריד בין תקיפת סתם של שוטר וקובע בצידה עונש מאסר של עד שלוש שנים ולא פחות מחודש ימים, לבין תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות בו העונש שהמחוקק קבע הינו עד חמש שנות מאסר ולא פחות משלושה חודשי מאסר. 
ההבדל בין העבירות הינו אופן ביצוע העבירה, כאשר בעבירת תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות צריכות להתקיים נסיבות מחמירות כגון: כוונה להכשיל שוטר בתפקידו או למנוע או להפריע בתפקידו, התוקף היה מזויין בנשק חם או קר, התקיפה הייתה בצוותא של שני אנשים או יותר.

כאשר התביעה מגישה כתב אישום נגד נאשם בעבירת תקיפת שוטר, על התביעה להוכיח שהתקיפה הייתה קשורה למילוי תפקידו של השוטר כחוק.

הפרעה לשוטר בראי חוק העונשין

הפרק בחוק העונשין העוסק בתקיפת שוטר כולל גם עבירה של הפרעה לשוטר אשר קובעת עונש מאסר של עד שלוש שנות מאסר ולא פחות משבועיים ימים, בעוד שעבירת הפרעה לשוטר בנסיבות מחמירות מטילה כבר עונש מאסר של חמש שנים. הנסיבות המחמירות הן הפרעה לשוטר תוך יידוי אבן או חפץ אחר לעבר שוטר או לעבר כלי רכב משטרתי במטרה להפריע לשוטר.

כאשר התביעה מגישה כתב אישום נגד נאשם בעבירת הפרעה לשוטר, על התביעה להוכיח שההפרעה בוצעה בכוונה להפריע לשוטר כשהוא ממלא תפקידו כחוק או להכשילו בכך.

העונשים המוטלים בבתי המשפט בגין עבירת תקיפת שוטר

כאמור בחוק, העונשים הקבועים בחוק הינם קשים, אך בתי המשפט קובעים עונשים קלים בהרבה מהעונשים שבחוק. בתי המשפט פועלים לפי עיקרון ההלימה, לפיו העונש צריך להלום את חומרת העבירה ולכן השופט היושב בדין בוחן היטב את נסיבות ביצוע העבירה, חומרת העבירה, החבלה שנגרמה לשוטר בעקבות התקיפה וכן את העבר הפלילי של הנאשם, נותן מקום נכבד לתסקיר שירות המבחן, מצב אישי ומשפחתי של הנאשם ועוד ועוד שיקולים רבים אחרים.

ייצוג על ידי עורך דין

מומלץ מאוד כי חשוד בביצוע עבירה של תקיפת שוטר או הפרעה לשוטר, יתייעץ עם עורך דין בעל ניסיון בייצוג במשפט פלילי אשר יכין אותו לקראת החקירה ויסייע לו לגבש גרסה ברורה שתרשם בפרוטוקול, על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בנאשם אשר הוגש נגדו כתב אישום בעבירות חמורות אלה.