ועדת התאמה לשירות

מהי ועדת התאמה לשירות? מה ממליצים בוועדה? אילו חיילים יובאו בפני וועדת התאמה לשירות? כל התשובות לשאלות אלה במאמר הבא מאת עו"ד גיל ויינשטיין?   מהי ועדת התאמה לשירות ומה ממליצים בה תפקידה של ועדת התאמה לשירות הינה להמליץ על המשך דרכו של חייל בשירות צבאי. באפשרות הועדה להמליץ על …

פטור משירות צבאי

חובת הגיוס חלה על כלל האזרחים במדינת ישראל. יחד עם זאת, חיילים רבים המבקשים לממש את חובתם ואת זכותם לשירות צבאי, נתקלים במהלך השירות בקשיים אישיים או משפחתיים שאינם מאפשרים להם להמשיך ולשרת באופן מיטבי. במקרים מסוג זה, קבע צה"ל כי בנסיבות מסוימות חייל משרת או אזרח המיועד לשירות שהשתמט …