סגירת תיק בהסדר

בתאריך 2/5/13 נכנס לתוקף תיקון 66 לחוק סדר הדין הפלילי המאפשר לסגור תיק פלילי בהסדר עם התביעה. התיקון לחוק והנחיית היועץ המשפטי לממשלה הדנה בכך מקנים סמכות לרשות התביעה להגיע להסדרים מותנים עם חשודים בעבירות חטא ועוון (ובעבירות מסוימות פשע), אשר קיימות ראיות מספיקות להאשימם בעבירה ויש אינטרס ציבורי להעמיד …