פטור משירות צבאי

חובת הגיוס חלה על כלל האזרחים במדינת ישראל. יחד עם זאת, חיילים רבים המבקשים לממש את חובתם ואת זכותם לשירות צבאי, נתקלים במהלך השירות בקשיים אישיים או משפחתיים שאינם מאפשרים להם להמשיך ולשרת באופן מיטבי. במקרים מסוג זה, קבע צה"ל כי בנסיבות מסוימות חייל משרת או אזרח המיועד לשירות שהשתמט …