איך מוציאים צו הטרדה מאיימת או צו הרחקה?

המושג הטרדה מאיימת מתייחס לכל אותן התנהגויות הכוללות הצקות, הטרדות, פגיעה בשלוות החיים, פגיעה בפרטיות, פגיעה בשם הטוב, פגיעה בחירות, פגיעה בגוף, פגיעה ברכוש, פגיעה בחופש התנועה ועוד. בשל הטרדות אלה, יכול המוטרד לפנות לבית המשפט ולבקש צו הטרדה מאיימת או צו הרחקה. מדובר בהטרדות שמבוצעות על ידי בני/ות זוג …